Logo vierklank.nl

Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater


Link naar PDF bestandMet ingang van 1 juli 2020 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen, is het niet langer toegestaan om water uit sloten en weteringen te onttrekken.

Na twee uitzonderlijk droge maanden, is er in juni op veel plaatsen neerslag gevallen. Dit heeft een beetje geholpen, maar het neerslagtekort is nog groot. De droogte is het gevolg van extreem weinig neerslag in combinatie met een uitzonderlijk hoge verdamping. Het voorjaar kende bijzonder weinig regen, terwijl de verdamping bijzonder groot was door het record aantal zonuren in combinatie met de harde, droge wind in maart. Deze combinatie maakt de situatie nu zo bijzonder en is de belangrijkste oorzaak van de droogte nu.

Het gaat om de sloten en weteringen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn of de Lek mogelijk is. Voor het grootste deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden is nog wel aanvoer van water mogelijk en geldt het onttrekkingsverbod niet. 

Het onttrekkingsverbod is woensdag 1 juli 2020 ingegaan, voor onbepaalde looptijd. Het waterschap controleert op naleving van het verbod en rekent op begrip en medewerking van alle partijen.

Voor meer informatie via het klantcontactcentrum van het waterschap, T (030) 209 7361.

Meer berichten