Logo vierklank.nl
Een unieke beleving vanaf een tribune waar onder normale omstandigheden gejuich en soms gejoel te horen is.
Een unieke beleving vanaf een tribune waar onder normale omstandigheden gejuich en soms gejoel te horen is. (Foto: )

Zang Veredelt op de tribune

Donderdag 25 juni beleefden de koorleden van Zang Veredelt een unieke repetitie avond. I.v.m. de gezondheidsvoorschriften, met name voor koren, zocht het bestuur naar een mogelijkheid om toch met elkaar te kunnen repeteren.

Men vond het bestuur van de plaatselijke FC De Bilt bereid om op de tribune langs het hoofdveld te zingen. Omdat er zo in de buitenlucht gezongen werd en ook nog met voldoende afstand tussen de zangers, was het besmettingsrisico minimaal. Onder de enthousiaste leiding van dirigent Paul Krijnen en begeleidt door de pianist Caroline Kuijpers (nu op elektrische piano) zong het koor liederen uit een gemengd repertoire.

Verum
Het melodieuze Ave Verum van W.A. Mozart, klonk indrukwekkend. Het Slavische Hopsha Dirri, met zijn opzwepende ritmiek, was echt een feestnummer. De klassieker Lascia van G.F. Händel klonk heel bijzonder onder deze omstandigheden. Het I Have a Dream was heel toepasselijk in deze tijd waarbij gezongen wordt over een droom om anderen wereldwijd te omarmen.          (Frans Poot)

Meer berichten