Logo vierklank.nl
Het Nieuwe Lyceum in coronatijd
Het Nieuwe Lyceum in coronatijd (Foto: )

Het Nieuwe Lyceum in coronatijd

door Walter Eijndhoven

Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei kwam eindelijk het verlossende woord vanuit het kabinet. De scholen kunnen weer volledig open. Het voortgezet onderwijs gedeeltelijk vanaf dinsdag 2 juni en het basisonderwijs de week erop. Ook Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven heette haar leerlingen weer van harte welkom.

Het onderwijs moet voldoen aan allerlei strenge eisen vanuit het kabinet en dat vraagt veel aanpassingen van de scholen, zowel van het onderwijzend personeel als van de leerlingen. Net als andere scholen voldoet ook HNL aan het hele eisenpakket vanuit het kabinet.

Bij het betreden van het schoolpand moet iedere leerling zijn handen desinfecteren met een pompje en desinfecterende zeep. Voordat de lessen starten, moet iedere leerling zijn handen nogmaals desinfecteren met diverse schoonmaakmiddelen. Na de les zorgt iedere leerling ervoor dat zijn tafel schoon achterblijft, ook weer met desinfecterende zeep. De school heeft ook haar lokalen zo ingedeeld, dat de anderhalve meter wordt gewaarborgd en overal zijn vaste looproutes aangebracht op de grond.

Lockdown

‘Al vanaf de lockdown waren wij de hele dag open voor onze leerlingen. Wij vingen veel van hen op, anders redden zij het misschien niet’, vertelt Philip Wind, rector aan Het Nieuwe Lyceum. ‘Nu, vanaf 2 juni volgen leerlingen van de onderbouw hun lessen tijdens de ochtenduren, in de middag volgen de leerlingen van de bovenbouw hun lessen. Dat vergt natuurlijk wel veel van de docenten op school. Gelukkig zijn zij erg flexibel’. Naast de klassikale lessen krijgen leerlingen ook digitaal les’.

Dingetje

‘Dat is nog best een dingetje’, vult Luciënne van de Sluis haar collega aan. ‘Wij geven ook digitaal les aan leerlingen, maar het is voor ons moeilijk te zien of een leerling, aan de andere kant van de computer, de lesstof begrijpt. Ook de thuissituatie is voor ons lastig te achterhalen. Hoe ziet deze eruit? Hebben zij een eigen studeerkamer? Moeten zij hun kamer delen met een broer of zus? Of misschien zitten zij met meerderen in de huiskamer achter de boeken? Wij inventariseren momenteel of de leerlingen hiaten hebben als gevolg van tien weken digitaal thuisonderwijs’.

Ziekteverzuim

Na de intelligente lockdown op 15 maart schakelde HNL snel over op digitaal onderwijs. Wind: ‘Deze stap heeft onze school geen windeieren gelegd. Een zieke docent meldt zich nu niet meer ziek, maar geeft les op afstand. Daardoor is de lesuitval op school zienderogen gedaald. En nog steeds schakelen wij continu. Dat vraagt veel denkwerk van ons personeel, maar wij gaan door tot het bittere einde. Ook ouders betrekken wij bij de school, zodat wij samen optrekken, daarnaast hebben wij veel contacten met scholen in de omgeving, in gemeente De Bilt, Zeist en Het Gooi’.

Nieuw

Eind september begint het nieuwe schooljaar. De schoolleiding is al druk bezig met het samenstellen van twee lesroosters, een gewoon basisrooster en een coronarooster. Van de Sluis: ‘Je weet nooit of het coronavirus in het najaar opnieuw toeslaat, dus hebben wij in ieder geval een extra lesrooster. Maar eerst komt de vakantie eraan. De meeste leerlingen zijn door naar het volgende schooljaar, op basis van hun resultaten tot de lockdown inging. Natuurlijk kijken wij niet alleen naar die cijfers. Samen met de ouders wordt bepaald of een leerling over gaat. Verder zijn wij heel trots op onze eindexamenkandidaten. Zij hebben een heel vreemd jaar achter de rug, waarbij zij geen eindexamen hoefden te doen. In de media hoor je veel over een coronadiploma, alsof leerlingen een diploma in de schoot geworpen krijgen. Ik kan iedereen verzekeren, dat is pertinent niet waar. Het was een zwaar schooljaar en ik ben trots op onze leerlingen en geef hen graag mijn complimenten’.

Meer berichten