Logo vierklank.nl
‘Grootste technisch twistpunt was de goothoogte aan de Melchiorlaan. Volgens het bestem-mingsplan mochten de goten 7,5 meter hoog zijn; de afgegeven bouwvergunning liet ruim 9,5 meter toe, waardoor er meer bouwmogelijkheden op de derde verdieping kwamen wat eerder juist door de resultaten van de participatie onmogelijk leek’.
‘Grootste technisch twistpunt was de goothoogte aan de Melchiorlaan. Volgens het bestem-mingsplan mochten de goten 7,5 meter hoog zijn; de afgegeven bouwvergunning liet ruim 9,5 meter toe, waardoor er meer bouwmogelijkheden op de derde verdieping kwamen wat eerder juist door de resultaten van de participatie onmogelijk leek’. (Foto: )

Rechtszaak bouwhoogte nieuwbouw Vinkenplein

Hoger beroep gemeente ongegrond - Beroep Hart VOOR Bilthoven afgewezen

door Henk van de Bunt

De Raad van State (RvS) heeft afgelopen week beslist dat het hoger beroep van het College van B&W van De Bilt tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland over de vergunningverlening van de nieuwbouw aan Vinkenplein, niet gegrond is. Hart VOOR Bilthoven (HVB) kreeg opnieuw gelijk met haar bewering dat de goothoogte aan de Melchiorlaan niet voldoet aan de wettelijke regels van het bestemmingsplan. 

‘Ergens in het proces had het college een nieuw besluit genomen, op grond van nieuw vastgestelde beleidsregels, die het college veel méér mogelijkheden gaven om af te wijken van een bestemmingsplan. Tegen dat nieuwe besluit ging HVB in beroep bij de Raad van State met vragen als: ‘Hoe valt aan bewoners uit te leggen dat bij grote bouwprojecten zoveel mag worden afgeweken van de bouwregels?’ Maar HVB heeft daarin geen gelijk gekregen. Met de nieuwe regels, met name de ‘maatwerkbepaling’ mag (hoeft niet!) het college afwijken van door de gemeenteraad vastgestelde regels’. In een uitvoerige brief van HVB wordt hierop nog eens ingegaan; 

Plicht
‘Daarom wil HVB bereiken dat er een actieve informatieplicht komt voor het college wanneer in de WABO-vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt afgeweken van beleidsregels met toepassing van de kruimelgevallenregeling en in het bijzonder de maatwerkbepaling; zeker bij projecten waarbij intensieve participatie heeft plaats gevonden. Het serieus nemen van bewonersparticipatie is dus niet alleen een kwestie van het vaststellen van een participatieniveau, maar is ook een kwestie van op een volwassen manier met elkaar omgaan zowel in de visievorming als bij de uitvoering’. 

Einde
Met de uitspraak van de RvS is een einde gekomen aan een meer dan twee jaar durende juridische strijd tussen het college en HVB. De inzet van HVB was de rechtszekerheid van bewoners te borgen en het serieus nemen van participatie. Jarenlang heeft de nieuwbouw aan het Vinkenplein en de Melchiorlaan de gemoederen bezig gehouden. De nieuwbouw was de inzet van veel discussie en juridische strijd en nu het gebouw er staat verzuchten volgens HVB veel bewoners: ‘Het is zó veel groter en hoger dan ik had gedacht. Past dit wel in ons dorp? Waar is ons beloofde plein gebleven? De huiskamer van Bilthoven?’

Meer berichten