Toch nog een cérémonie protocollaire tijdens de maandelijkse werkochtend in het van Boetzelaerspark.
Toch nog een cérémonie protocollaire tijdens de maandelijkse werkochtend in het van Boetzelaerspark.

Entree Van Boetzelaerpark klaar

Algemeen

Zaterdag 27 juni stonden wethouder Anne Brommersma en Ben Verwiel, voorzitter van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark, tijdens een reguliere werkochtend stil bij de vernieuwde entree van het park aan de Blauwkapelseweg in De Bilt. 

Het nieuwe toegangshek heeft een fraai vormgegeven benaming van het park in het smeedwerk. Bovendien is het park aan die zijde nu toegankelijk voor scootmobielen; een behoefte die veel gehoord werd. In nauwe samenwerking van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark met de gemeente en financieel ondersteund door meerdere fondsen alsook de gemeente, is een fraaie entree vormgegeven. In het midden van het ronde perk staat een fraaie ‘lookalike’ van de beroemde Moerkoertvaas.

Moerkoert
In het Van Boetzelaerpark stond tot 1992, nabij de rotonde Hessenweg, een grote tuinvaas. De vaas is prijsgevallen aan vandalisme en delen van de vaas zijn daarna opgeslagen op de gemeentewerf. De vaas is een van de weinige nog bekende objecten van cementrustiek vervaardigd door de firma F.J. Moerkoert die de laatste jaren van haar bestaan was gevestigd in De Bilt. Daarom vertegenwoordigt de vaas een belangrijke cultuurhistorische waarde.

De Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark had gevraagd om de vaas weer terug te plaatsen. Gegeven echter de kwetsbaarheid van de originele vaas werd de Vrienden gevraagd om een plan te ontwikkelen voor het restaureren van de originele vaas en het vervaardigen en plaatsen van een replica ervan. 

Corona
In verband de richtlijnen van het RIVM m.b.t. corona was er geen ruchtbaarheid aan deze opening gegeven. Alleen de vrijwilligers, die aanwezig waren voor het maandelijkse onderhoud aan het park, waren getuige van dit feestelijke moment.         (Frans Poot)

!