Logo vierklank.nl

10 jaar ArtTraverse

Afgelopen 10 jaar zijn er door de ArtTraverse veel prachtige exposities georganiseerd in het gemeentehuis van De Bilt. Om Rita Maas, na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, een blijvende herinnering mee te geven, is een magazine uitgegeven over de afgelopen jaren. 

Op 1 juni heeft de ArtTraverse een nieuwe voorzitter gekregen. Na 10 jaar heeft Rita Maas het voorzitterschap overgedragen aan Lucie Musterd. Rita heeft zich afgelopen jaren zeer intensief bezig gehouden met de ArtTraverse: het onderhouden van contact met de kunstenaars en de gemeente De Bilt en het reilen en zeilen van de werkgroep. De werkgroep heeft veel waardering en is dankbaar voor haar grote inzet. Mede hierdoor werd de ArtTraverse zeer succesvol.

Wanneer en op welke wijze er weer exposities georganiseerd kunnen gaan worden is nu nog niet duidelijk. 

Magazine
De nu afgesloten periode is uitvoerig beschreven in een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd magazine. Het bevat 100 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Het bevat bijdragen van vele kunstenaars en andere betrokkenen. De werkgroep heeft het magazine aan Rita aangeboden tijdens een afscheidsfeestje. Het magazine is in beperkte oplage gedrukt, maar is op www.arttraverse.nl als pdf te downloaden.

Meer berichten