Logo vierklank.nl
Locatiemanager Arjen Vermolen van MSD Animal Health De Bilt.
Locatiemanager Arjen Vermolen van MSD Animal Health De Bilt. (Foto: )

MSD ontvouwt veranderplannen in Ambachtstraat De Bilt

door Guus Geebel

Locatiemanager Arjen Vermolen gaf op 16 juni een toelichting op de plannen die het bedrijf MSD Animal Health Nederland heeft met de vestiging De Bilt. Bij deze locatie aan de Ambachtstraat in De Bilt zijn ruim 90 mensen werkzaam. De hoofdvestiging in Boxmeer heeft 1600 medewerkers. 

‘MSD Animal Health is een afdeling van het wereldwijde gezondheidsbedrijf MSD. We maken geneesmiddelen en vaccins voor mensen en dieren. Op de vestiging in De Bilt maken we al sinds 1967 vaccins voor dieren. De plannen die we hebben zijn eigenlijk meer een verbetering dan een uitbreiding van de locatie’, aldus Vermolen. ‘Dat willen we om een efficiënter bedrijfsproces mogelijk te kunnen maken. Daarbij willen we tevens een aantal knelpunten wegnemen, zowel voor ons bedrijf als voor de omgeving. Voor de buurt zijn dat de parkeerdruk en de geluidsoverlast die mensen ervaren. Daar willen we in ons verbeterplan heel veel aandacht aan geven. Wij spelen met andere bedrijven een rol in de parkeerdruk, maar vooral ook bij de geluidsoverlast. De binnenplaats werkt met de gebouwen eromheen een beetje als een klankkast en we hebben veel activiteiten met personeel die op de binnenplaats plaatsvinden.’ 

Plannen
Op een scherm laat Arjen Vermolen de bebouwing in de huidige situatie in de Ambachtstraat zien en de veranderingen. ‘Een aantal gebouwen verdwijnt waar een ander pand voor terugkomt. Dat wordt een gebouw met twee verdiepingen. Daardoor kunnen we een koppeling maken met ons bestaande pand. Activiteiten die nu op de binnenplaats plaatsvinden kunnen hierdoor voor 90 procent verdwijnen zodat de omgeving er geen last meer van heeft. Van een pand aan de overkant dat we sinds begin jaren negentig in gebruik hebben willen we een kantoorgebouw maken. Dat gebouw wordt ongeveer even groot als het gebouw dat er nu staat.’

Uitbreiding
‘De aankoop van een terrein aan de Ambachtstraat is erop gericht de parkeerdruk die men in de omgeving ervaart weg te nemen. Ons personeelsbestand zal niet veel groeien maar we vinden het wel belangrijk dit knelpunt mee te nemen in onze plannen. Het terrein is dus niet bestemd voor de productie.’

Buurtsessies
‘Een andere maatregel die wij meegenomen hebben is om het nieuwe pand verder van de kavelgrens te plaatsen. Er komt een schuin dak met groene serumbeplanting op om het vriendelijker te laten ogen. We hebben buurtsessies gehouden waar we met zo’n veertig mensen gesproken hebben, waarvan het merendeel positief was. We kregen ook adviezen, zo willen omwonenden niet dat er op de tweede verdieping ramen komen zodat er niet in hun tuinen wordt gekeken. Dat is meegenomen in de plannen. Ook willen mensen inspraak hebben in de soort groene afscheiding. We blijven zoveel mogelijk de verbinding zoeken met de omgeving en hebben opmerkingen in de plannen meegenomen.’

Meer berichten