Logo vierklank.nl
Foto:

Mensen gezocht met passie voor afval

Ben jij degene die zich ergert aan al het afval? En denkt dat het beter kan? Dit is je kans om in actie te komen. Duurzaam de Bilt brengt mensen rond dit thema bij elkaar en stimuleert ze met hun interesse voor circulaire economie een bijdrage te leveren aan een duurzaam De Bilt. 

Helaas loopt het met afval uit de hand. Oceanen vol plastic. En gebruik van fossiele bronnen zoals gas veroorzaakt aardbevingen. In Nederland hebben we 2,9 keer de aarde nodig om aan de vraag naar grondstoffen te voldoen. Als we in actie komen dan kunnen we hier, ieder op zijn eigen wijze, iets aan doen. 

Doe je mee
Duurzaam De Bilt zoekt mensen die een verschil willen maken omdat ze zien en weten dat het rond afval beter kan. De overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben. Zij werkt daarvoor samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Dit kan de overheid en het bedrijfsleven niet alleen. Ook inwoners kunnen hier een bijdrage aan leveren. Die mensen die hierover na willen denken, ideeën hebben en resultaten willen neerzetten, die mensen zoekt Duurzaam De Bilt. Doe jij mee vanuit je eigen passie, kennis, vaardigheden en enthousiasme?

Met elkaar
Als zich een groep aanmeldt, dan organiseert Duurzaam De Bilt tijdens de Week van de Duurzaamheid ( 9-18 oktober 2020) een kick off. Het is aan de groep om het plan verder te ontwikkelen en te gaan uitvoeren. De kick off is dus een springplank voor verdere activiteiten.

Duurzaam De Bilt
Een betere wereld begint bij jezelf, met elkaar en.... met wereldwijd effect. De Global Goals staan daarom centraal in de Week van De Duurzaamheid. Duurzaam De Bilt bestaat uit vijf koplopers: BENG!, Biltsheerlijk, Werkgroep Fairtrade, Samen voor De Bilt en de Wereldwinkel. De gemeente De Bilt ondersteunt deze week. Zie www.duurzaamdebilt.nl. (Joanne Penning)

Meer berichten