Logo vierklank.nl
Resten van weedgebruik, pillen, GHB, Joints etc.
Resten van weedgebruik, pillen, GHB, Joints etc. (Foto: )

Ongewenst in de Zandkuil

door Henk van de Bunt

In de zandkuil in Hollandsche Rading leven bijzondere dieren, zoals de zandpadkevers en de pluimvoetbijen. De Zandkuil is ontstaan door een stuk bos weg te halen. Veel mensen vinden dat zonde van het bos, maar juist daardoor ontstaat weer een hele leuke natuur.

Nu al zijn er dieren te vinden die er voorheen niet waren zoals de zandhagedis, de grootste hagedissensoort die in Nederland voorkomt. Ook de pluimvoetbij voelt zich thuis in het zand. Een grote kolonie pluimvoetbijen heeft zich gevestigd op de zuidhelling van de kuil. Het zijn solitaire bijen, dus iedere bij heeft zijn eigen holletje. 

Wandelen
Suzanne uit Hollandsche Rading wandelt vaak met Boris in of langs de zandkuil: ‘A64ls je nu weer eens gaat kijken: Het is er één grote puinhoop. Alles vertrapt door paarden, honden, kinderen, mountainbikers etc. Gelukkig werd later nog wel een hagedisje gezien en een enkele bij. Maar toch. Vorige week werd onze hond Boris ziek. Hij wilde niet eten, iets wat voor een Labrador in feite onmogelijk is, Hij bleef staren naar zijn bak. Alsof hij gedrogeerd was’. Suzanne loopt elke dag geruime tijd met Boris daar in de omgeving. Boris is erg nieuwsgierig en alles wat vreemd en eetbaar is, is voor hem interessant.

Naakt
Afgelopen zondagmiddag/avond liep Suzanne met Boris ook in de kuil. Ze zag daar een man van middelbare leeftijd naar haar roepen: ‘Hij eet wat’. Suzanne keek en zag dat Boris iets met roods aan het pakken was. Ze zag op datzelfde moment ook, dat in de directe omgeving van die man een meisje, geheel naakt, met een soort deken om haar heen, liep. Suzanne schatte haar leeftijd van 16- 18 jaar. Ze heeft Boris teruggeroepen en verder werd er op dat moment niet te veel aandacht meer aan besteed. Feit is dat de zandkuil thans door veel bezoekers wordt vernield maar ook vervuild.

Dierenarts
Omdat Boris ziek werd gingen er bij Suzanne en haar levensgezel lampjes branden. Wat had Boris gegeten? Nadat ze bij de dierenarts in Maartensdijk waren geweest en Boris van alle kanten was onderzocht, ging Suzanne opnieuw eens kijken op de plaats waar Boris iets zou hebben gegeten. Het resultaat was verbluffend. Er werden resten aangetroffen van weedgebruik, pillen, GHB, Joints etc. Suzanne heeft het GNR (Gooisch Natuur Reservaat) ook op de hoogte gebracht van haar ervaring. Inmiddels zijn er bandensporen waargenomen; dat zou op enig toezicht kunnen duiden.

Met Boris gaat het nog steeds niet goed. Suzanne bezocht ook de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) - één van de specialistische klinieken van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht -. Een probleemoplossend herstel is er nog niet.

Meer berichten