Logo vierklank.nl
Bewoners op de Koningin Wilhelminaweg, zonder bescherming van een voetpad, balancerend tussen twee kwaden - de snelweg en het fietspad - beide ingericht om te snel te rijden.
Bewoners op de Koningin Wilhelminaweg, zonder bescherming van een voetpad, balancerend tussen twee kwaden - de snelweg en het fietspad - beide ingericht om te snel te rijden. (Foto: )

Levensgevaarlijke tijden voor kinderen

door Henk van de Bunt
Ten tijde van de Corona is er minder verkeer op de weg, zo ook op de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Dat is fijn en dat er veel kinderen wonen in de huizen langs de weg wordt duidelijk wanneer de scholen gesloten zijn en er in de tuinen volop wordt gespeeld.

Een enkel kind waagt zich op het fietspad voor, want een stoep ligt hier niet. Dat leidt meteen tot levensgevaarlijke situaties. De weg is door al het overig verkeer namelijk erg in trek als racebaan. Voor motoren, hup naast elkaar en gaan..... dubbel het gas erop. Auto’s idem dito....

Racen
Bewoonster Tonny Groen: ‘En het kan: op de Koningin Wilhelminaweg racen; geen belemmering, geen drempels of versmallingen, voor je een rechte lijn zwart asfalt, geen flitsers niks. Met gemak is rijden boven de 100 km mogelijk. Hetzelfde op het fietspad , daar rijden de overige racers, op de fiets of op een brommer zonder helm. Het gevolg laat zich raden . De dupe van een op snelheid ingerichte weg zijn de gezinnen.' Diederick van Dalen woont ook aan die weg: ‘De KW weg mag dan onderdeel zijn van een provinciale weg met aan één kant een weiland, het is gewoon ook een weg binnen de bebouwde kom. Aan de weg wonen veel gezinnen met kinderen zo aan de rand van deze gemeente; kinderen die nooit op straat kunnen spelen, dat wisten hun ouders toen ze er kwamen wonen. Hoe kom je hier zonder ongelukken het erf af?’

Remmen
Bewoners beschrijven het als ‘direct wonen aan een onbewaakte spoorovergang met hoge frequentie’ Opkomend voor zijn kinderen stuurde een vader in Corona-tijd een brandbrief aan de Gemeente: ‘Doe iets aan de inrichting van mijn straat’. Hij werd verwezen naar een werkgroep tussen gemeente en bewoners die na tussenkomst van de toenmalige dorpsraad is opgericht . Die werkgroep is sinds 2018 een paar keer bij elkaar geweest om te praten ‘binnen kaders’ over verkeers-remmende mogelijkheden. Verder als praten is de werkgroep, door overbelasting van ambtenaren niet gekomen.

Politie
Tonny Groen (ook lid van de werkgroep) vervolgt: ‘Er ligt nog steeds geen tekening, financiële onderbouwing, tijdslijn, niks. Deze week namen de ambtenaren van de gemeente al een voorzetje op de gevolgen van de Coronacrisis: de bezorgde ouder en leden van de werkgroep werd duidelijk gemaakt dat aanpassing van de straat lang op zich laat wachten want het geld voor herinrichting is na de coronacrisis zeker op en ‘weet u wel hoeveel straten deze gemeente heeft’? Werkgroeplid Paul Langedijk: ‘Nou, de bewoners van de KW weg waarschuwen de gemeente: hun geduld is ook op. Kinderen zijn kinderen, een stap vanaf het erf kan dodelijk zijn. De politie heeft voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt: ze zullen nauwelijks handhaven want de wegbeheerder is verantwoordelijk voor een juiste inrichting van de weg’. De bewoners roepen de politiek op om hun belofte na te komen en nou eindelijk eens werk te maken van het kind-vriendelijker inrichten van de Koningin Wilhelminaweg Groenekan.

Meer berichten