Logo vierklank.nl
Foto tijdens bij de jubileumviering van 40 jaar Jumelage De Bilt – Coesfeld: v.l.n.r. Tine Rigter, Sjoerd Potters, Heinz Öhmann en Brigitte Exner.
Foto tijdens bij de jubileumviering van 40 jaar Jumelage De Bilt – Coesfeld: v.l.n.r. Tine Rigter, Sjoerd Potters, Heinz Öhmann en Brigitte Exner. (Foto: )

Nooit meer dictatuur

Jumelage als steen in het democratisch fundament

door Henk van de Bunt

‘Wij in Duitsland moeten het vertrouwen in de Duitse democratie ook in de toekomst blijven verdienen. We moeten ervoor zorgen dat er nooit meer een dictatuur kan ontstaan die de mens veracht, ongeacht de politieke kleur, in Duitsland of in Europa.’ Dit schreef burgemeester Öhmann van Coesfeld in een openhartige brief aan burgemeester Potters en aan alle burgers van De Bilt ter gelegenheid van bevrijdingsdag. 

‘Deze dag is voor u de dag van de bevrijding van de Duitse bezetting, van een terroristische dictatuur, die begon met Nazi-Duitsland. Met een fascistische en onmenselijke ideologie dacht Hitler Europa en de wereld te kunnen regeren met de brede steun van het Duitse volk. Mensen van het Joodse geloof, Sinti, Roma en ook gehandicapten en dissidenten werden buitengesloten, lastig gevallen en uiteindelijk zelfs vermoord. Miljoenen moorden en totale vernietiging in heel Europa waren het verschrikkelijke resultaat.’ Aldus Öhmann en ook voorzitter Brigitte Exner van het jumelagecomité van Coesfeld, die de brief mede ondertekend heeft. Ze memoreren het lijden en het verzet onder het schrikbewind van de Duitse bezetting, en de uiteindelijke bevrijding, de wederopbouw en het werken aan een Europa van vrede, vrijheid en democratie. Aan het herstel en de beleving van de nieuwe vrijheid heeft ook de jumelage van steden een bijdrage geleverd en daarom menen ze dat Coesfeld de mensen in De Bilt dank is verschuldigd voor hun inzet voor de stedenband. 

Betreuren
Öhmann en Exner betreuren het echter dat er ook nu nog altijd mensen in Duitsland zijn die intolerante, antisemitische of racistische ideologieën nastreven en die haat en onenigheid zaaien. Om die reden vinden ze dat we moeten blijven samenwerken om een vreedzaam en tolerant Europa op te bouwen. Het op 9 mei (Europadag) in Coesfeld geplande Vrijheidsfestival moest helaas worden afgelast vanwege de Corona-pandemie. Met hun brief willen zij daarom ook solidariteit met de mensen in De Bilt tot uitdrukking brengen in de hoop dat de beperkingen als gevolg van de pandemie snel kunnen worden versoepeld. Zij kijken uit naar volgende ontmoetingen en naar de verdere ontwikkeling van de jumelage als een belangrijke steen in het fundament van een vreedzaam en vriendelijk Europa.

De Bilt
In hun antwoord noemen burgemeester Sjoerd Potters en voorzitter Tine Rigter van het Jumelagebestuur de brief tegelijkertijd moedig en bemoedigend, troostend en waarschuwend. Ze ervaren het als erg jammer dat ze niet samen het geplande Vrijheidsfestival hebben kunnen vieren op 9 mei omdat dit soort ontmoetingen van mensen van alle leeftijden uit verschillende steden en landen veel bijdraagt aan een op samenwerking, vrede en vrijheid gerichte internationale samenleving. Stedenbanden zijn na de oorlog om deze reden gesmeed en De Bilt en Coesfeld staan stevig in een vrijheid zoekende traditie. Potters en Rigter: ‘We moeten elkaar blijven opzoeken en de maat nemen om alert te blijven. In Nederland hebben wij op 4 mei de mannen en vrouwen herdacht die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Sinds 75 jaar waarderen het herstel van onze democratie en geven wij de fakkel van de vrijheid door aan volgende generaties. Het past ons om stil te staan bij de gebrachte offers en niet aflatend – telkens weer op nieuwe en creatieve manieren – vorm te blijven geven aan onze stedenband.’ Potters en Rigter hopen dat zij met het bestuur en de burgers van Coesfeld samen verder kunnen blijven bouwen aan de versteviging van de jumelage ‘als steen in het fundament van een duurzame vrede.’

Meer berichten