Logo vierklank.nl

Digitaal inwonerpanel van start

De gemeente De Bilt nodigt de inwoners uit om lid te worden van het digitale inwonerpanel. Het college wil inwoners hiermee op een nieuwe en gemakkelijke manier een stem geven als het gaat om gemeentelijk beleid.

De gemeente streeft naar een panel van tenminste 800 inwoners, die een betrouwbare afspiegeling van de bevolking vormen. Deze inwoners worden zo’n 3 keer per jaar geraadpleegd over hun mening en ideeën over uiteenlopende onderwerpen. Na elke raadpleging krijgen de panelleden de resultaten van het onderzoek.

Wethouder Anne Brommersma is enthousiast over deze uitbreiding van de participatiemogelijkheden: ‘De invoering van een inwonerspanel geeft inwoners meer mogelijkheden om op een makkelijke manier mee te praten over de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar gemeentelijke taken. Een inwonerspanel sluit ook aan bij de ingezette werkwijze rondom inwonersparticipatie.’

Anoniem
Bij het digitale inwonerpanel wordt de gemeente begeleid door het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau DUO Market Research uit Utrecht. Dit bureau zal de gegevens beheren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit houdt onder andere in dat gegevens anoniem verwerkt worden en uitsluitend gebruikt worden voor het digitale inwonerpanel.

Start werving
De werving van panelleden is begin met gestart. Ogeveer 6.000 willekeurig gekozen inwoners van boven de 18 jaar zijn aangeschreven. In de uitnodiging staat hoe men via de computer en persoonlijke inloggegevens toegang kan krijgen tot het portal dat hiervoor is ingericht. Deelname is vrijwillig.

Geen uitnodiging, wel meedoen?
Wie geen schriftelijke uitnodiging ontvangen heeft en toch lid wil worden van het panel kan zich vanaf 6 mei aanmelden bij het onderzoeksbureau door een mailtje te sturen naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Vermeld daarbij alstublieft, dat het gaat om de gemeente De Bilt.

Meer berichten