Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Ik wil mijn ongenoegen kenbaar maken m.b.t. de verhoging van de gemeentelijke belasting 2020. De verhoging is dit jaar maar liefst 13 %! In vergelijking met de stijging van de 3 % vorig jaar vind ik dit als inwoner van deze gemeente een exorbitante verhoging.

Een verhoging van ruim 60 euro per inwoner is buiten iedere proportie. Vermenigvuldigd met het aantal inwoners (zo’n 45.000) is dit een slordige 2.5 miljoen euro aan verhogingen wat deze gemeente dit jaar extra weet te heffen. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners het begrotingstekort van deze gemeente voor een deel moeten zien op te lossen?

Overigens laat ik bij het aantal inwoners de ‘aanvragen kwijtschelding’ voor deze belastingaanslag en zijn verhoging buiten beschouwing. Deze aanvraag voor kwijtschelding zal m.i. dit jaar wel toe gaan nemen. Gelukkig kom ik voor kwijtschelding belasting (nog) niet in aanmerking maar voor iemand met een AOW en een klein aanvullend pensioen is deze stijging ronduit fors te noemen.

Sinds ik met pensioen ben gegaan, zo’n vijf jaar geleden, zijn pensioenen niet geïndexeerd en wordt alles maar duurder, zoals daar zijn: mijn huur, zorgverzekering, energie en boodschappen. Normaliter verhogingen van een paar procent. Behalve dan nu voor rioolheffing. 

Tijdens Prinsjesdag hoorde ik premier Rutte zeggen dat alle Nederlanders er merkbaar op vooruit zouden gaan. Zij konden dat positief merken in hun portemonnee. Er zou, zo zei hij, ‘minder worden belast’.
Het lijkt nu op een een-tweetje tussen het Rijk en Gemeenten. Wat aan de ene kant minder zwaar wordt belast (inkomensbelasting) wordt ontfutseld door de gemeente middels een verhoging van heffingen van 13%. Per saldo ga ik er wederom op achteruit dit jaar.

Bah. Ik heb er geen goed woord voor over!

G. Groesz Bilthoven

Meer berichten