Telefooncirkel: belangrijke levenslijn
Logo vierklank.nl
Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel.
Trijnie Spoelstra en Boukje Andringa (r) zijn druk met de telefooncirkel. (Foto: Reyn Schuurman)

Telefooncirkel: belangrijke levenslijn

‘Telefooncirkels zijn onmisbaar in deze huidige tijd, zeker nu bejaardenhuizen bijna opgeheven zijn’. Dat is althans de mening van zowel organisatie als deelnemers, die al geruime tijd hierbij betrokken zijn. De vraag komt daarbij wel op waarom niet meer deelnemers zich hiervoor aanmelden.

door Henk van de Bunt

Dit was de inleiding van een artikel over de Telefooncirkel, dat twee jaar geleden in De Vierklank was te lezen en zeker - gelet op de corona-actualiteit van nu - weer alle aandacht verdient. De bewoners van bejaardenhuizen en verzorgingscentra participeren gelukkig veelal in interne controlesystemen; de focus ligt derhalve juist nu meer dan ooit op de zelfstandig wonende niet leeftijdgebonden alleenstaande(n).

Cirkels

Drie telefooncirkels met in totaal 22 deelnemers heeft het Rode Kruis afd. De Bilt onder haar hoede. Het systeem is bekend. Deelnemers, allen ouderen maar nog zelfstandig wonend, bellen elkaar iedere ochtend tussen 9.00 en 9.15 uur op. Wanneer er een schakel tussenuit valt slaat de coördinator alarm. Eerst via twee vaste sleuteladressen. Mensen op dat adres gaan bij de betreffende oudere kijken wat er aan de hand is. Meestal is het loos alarm maar helaas niet altijd. Lukt het niet via het sleuteladres contact te leggen dan gaat de coördinator zelf ter plaatse op onderzoek uit. Indien nodig wordt familie of de huisarts ingeschakeld. 

Deelnemer

Coördinator Boukje Andringa in Maartensdijk vertelt: ‘De telefooncirkel werkt al meer dan dertig jaar in De Bilt en Bilthoven tot ieders tevredenheid en de wens was dat deze telefooncirkel van het Rode Kruis ook in Maartensdijk werd opgestart. Sonja Cornelissen en ik zijn in januari 2014 begonnen en nadat Sonja verhuisd is, heeft Boukje de coördinatie op haar genomen. Wij hebben nu 5 deelnemers en 7 personen die elk een week lang de leiding hebben. De telefooncirkels werken tot ieders tevredenheid. Stel u bent een oudere alleenstaande, die nog steeds zelfstandig woont. U gaat ’s nachts even naar het toilet, valt over de badmat en kan helaas niet op eigen kracht meer naar uw bed terug of uw telefoon pakken. Niemand weet dat u niet lekker in uw bed ligt en stel dat u niet veel bezoek krijgt, dan zou het kunnen gebeuren dat u een paar dagen alleen blijft liggen waar u ligt. Tenzij u deelnemer geworden bent van de telefooncirkel’.

Bellen

Coördinator Trijnie Spoelstra (Bilthoven) vult aan: ‘De telefooncirkel bestaat uit allemaal deelnemende cliënten en vrijwilligers. Een van de vrijwilligers begint ’s morgens om kwart voor negen de eerste persoon van de cirkel te bellen. Deze meneer of mevrouw neemt de telefoon op, zegt dat alles goed gaat en deze cliënt belt de volgende van de lijst. Zo loopt de cirkel dus door totdat de laatste van de rij weer de desbetreffende vrijwilliger belt. Binnen een kwartier is duidelijk of iedereen een goede nacht heeft gehad en weer opgestaan is. Deze cirkel draait elke dag, dus ook op zon- en feestdagen. Stel dat iemand niet de telefoon opneemt, dan wordt een contactpersoon gewaarschuwd, die dan ter plaatse poolshoogte neemt eventueel samen met de Rode Kruisvrijwilliger’.

Gezellig

De beide dames verbazen zich erover dat er maar zo weinig deelnemers zijn. ’Wij vragen ons echt af, waarom niet meer alleen-gaanden hiervan gebruik willen maken. Het gaat toch vaak om mensen - meestal ouderen - die niet (meer) zoveel contacten hebben. Voor sommigen geldt misschien dat ze op een dag geen andere dan hun eigen stem horen. Dan is het toch ook fijn even via de telefoon aandacht met een ander uit te wisselen; juist in deze coronacrisistijd. De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact ter controle, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of wanneer er minder mogelijkheden zijn anderen te ontmoeten door leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt’.

Contact

Boukje: ‘De telefooncirkel zorgt er mede voor dat men nog langer zelfstandig kan blijven wonen, met het zekere gevoel, dat het in ieder geval elke ochtend bij iemand bekend is hoe het met u gaat. Een hele geruststelling, zeker ook voor uw eventuele kinderen. De deelnemers zijn heel enthousiast, evenals de vrijwilligers, die hopen op nog meer mensen die ook ’s ochtends even gebeld willen worden.

Trijnie: ‘Wie belangstelling heeft om als cliënt of vrijwilliger mee te gaan draaien in de telefooncirkel kan contact opnemen met mevr. Trijnie Spoelstra (voor De Bilt/Bilthoven), tel. 030 2281999 of email: tuspoelstra@casema.nl en met Mevr. Boukje Andringa (voor Maartensdijk en omgeving), tel. 0346 216240 of e-mail boukjeandringa@kpnmail.nl.

Meer berichten