Logo vierklank.nl
In het gemeentehuis vinden nu geen vergaderingen plaats.
In het gemeentehuis vinden nu geen vergaderingen plaats. (Foto: )

Wethouder Brommersma krijgt vierkante ogen

door Guus Geebel

‘Ik ga ervan uit dat het weer goed komt, maar het gaat erom wat er in de tussentijd gebeurt en dat is wel zorgelijk’, zegt wethouder Anne Brommersma over de coronacrisis. ‘Ik werkt nu gewoon thuis, heel veel aan de telefoon of bij videoconferenties waarbij je met meerdere mensen vergadert en elkaar ook kunt zien. Dat is een stuk ingewikkelder vergaderen dan wanneer je elkaar in de ogen kunt kijken’.

Anne Brommersma zit namens GroenLinks in het college van B en W. Zij heeft de portefeuilles Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Werk en Inkomen, Wmo en Welzijn, Natuur en Milieu, en Coördinatie Beheer Openbare Ruimte. ‘Voor 1 juni moet heel Nederland aangeven hoe ze energie gaan opwekken. Daarvoor hadden wij in maart bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Die hebben we allemaal af moeten zeggen, maar de deadline van het Rijk staat nog steeds. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is de bewoners er digitaal bij te betrekken. Het is natuurlijk heel anders of je thuis een enquête invult, of met medebewoners voor een kaart staat en kunt overleggen. Het werk wordt dus echt bemoeilijkt door wat er nu speelt. Dat valt natuurlijk wel in het niet bij de grote zorgen die we hebben over mensen die ziek zijn’.

Budgetten

‘De kosten voor het sociaal domein en de jeugdzorg zijn weer verder toegenomen. ‘Onze gemeente heeft al een krappe portemonnee en we moeten ingrijpender maatregelen nemen waarover we heel hard nadenken. We hebben net als bijna alle gemeenten in Nederland tekorten op het sociaal domein en het Rijk komt daar soms zeer mondjesmaat aan tegemoet. De tekorten liggen voornamelijk op ons bordje. Voor zaken die met corona te maken hebben kunnen we wel bij het Rijk aankloppen. Over de manier waarop wordt nog nagedacht. We zijn daar via allerlei lijnen bij betrokken. Daar maak ik me eigenlijk niet veel zorgen over, want ik verwacht dat het Rijk daar wel ruimhartig bij zal zijn. Wij hebben los van corona een ontzettend grote toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de jeugdzorg en de Wmo. Voor een deel is dat te verklaren. Onze inwoners zijn relatief oud en blijven langer thuis wonen, wat ook het beleid is. Een andere verklaring is het abonnementstarief dat inhoudt dat mensen nog maar € 17,50 in de vier weken hoeven te betalen voor hulp bij het huishouden. We hebben een massale toestroom van mensen, die tot nu toe een eigen hulp hadden en nu een beroep doen op hulp bij het huishouden bij de gemeente. Dat heeft dan wel niets met het coronavirus te maken, maar het komt er ook nog bij’.

Creatief

Het college van B en W vergadert nu tweemaal per week digitaal. ‘We zitten allemaal thuis op het scherm naar elkaar te kijken. Daarnaast heb ik nog één op één telefoontjes, bijvoorbeeld met wethouder Madeleine Bakker. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het sociaal domein’. De meeste ambtenaren kunnen thuis werken en vergaderen. In het gemeentehuis wordt niet vergaderd. Ook de griffie is thuis aan het werk. Het college probeert contact te onderhouden met organisaties, inwoners en bedrijven. ‘Die hebben het ook vaak moeilijk. Ik ben erg onder de indruk van initiatieven die overal ontstaan zoals bijvoorbeeld het verbinden van vraag en aanbod bij Mens en Samen voor De Bilt. Ik word ook door inwoners gemaild. Mensen zijn creatief en doen ontzettend hun best om dingen goed te laten blijven lopen. Voorzitter Jolanda van Hulst van de Voedselbank vertelde dat ze een heleboel extra vrijwilligers hebben om pakketten thuis te bezorgen, zodat mensen niet allemaal tegelijk een pakket komen ophalen. Gewoon mooie dingen’. De Regionale Sociale Dienst (RSD) die de landelijke regelingen die nu worden getroffen moet uitvoeren, zoals voor zzp’ers, is ook onderdeel van de portefeuille van de wethouder: ‘De RSD heeft in één dag werkprocessen omgegooid om dat aan te kunnen’. 

Stemmingen

Stemmingen moeten in de raad plaatsvinden. ‘Er wordt landelijk gewerkt aan een wet om het mogelijk te maken ook digitaal besluiten te kunnen nemen. Het moet nog door de ministerraad en de Tweede Kamer en hoe snel dat gaat weet ik niet, maar iedereen ziet wel in dat het heel belangrijk is. Ik hoop wel dat het in de mei-vergadering kan. Het ministerie doet dat in overleg met de VNG en de griffie is daar ook druk mee bezig’. Anne Brommersma is gebiedswethouder voor De Bilt en houdt maandelijks spreekuur. Het spreekuur van 2 april is afgelast, het volgende staat op 7 mei gepland. Inwoners kunnen wel voor vragen van maandag tot en met donderdag terecht bij de gebiedsmakelaars, te vinden op de website van de gemeente. Anne heeft vaak contacten met wethouders uit de regio. Die contacten vinden nu ook allemaal digitaal plaats. ‘De gemeente komt met een kadernota, maar wanneer en hoe die met de gemeenteraad behandeld gaat worden is nog ongewis’. De wethouder hoopt wel dat in juni weer gewoon met de gemeenteraad vergaderd kan worden.

Zorgelijk

Anne Brommersma maakt zich oprecht zorgen over de dagbesteding voor onder meer ouderen. Die plekken zijn nu allemaal dicht. ‘Dat betekent dat de mensen die enkele dagen per week naar de dagopvang gingen nu thuis blijven. Ik maak me daarom zorgen over de overbelasting van mantelzorgers. Ook ouders, die kinderen de hele dag in huis hebben omdat de scholen dicht zijn worden extra belast’. Anne Brommersma zegt aan het eind van het gesprek: ‘Ik krijg van al dat vergaderen op schermpjes wel vierkante ogen. Aan het eind van de dag maak ik altijd een ommetje om mijn ogen tot rust te brengen. Het valt mij dan op dat mensen zich altijd heel keurig aan de afstand houden en ruim langs me heenlopen. Dat zie ik ook in winkels’.

Meer berichten