Logo vierklank.nl
Voor de enkeling, die naar buiten kwam, was het mansbakje een feest van herkenning.
Voor de enkeling, die naar buiten kwam, was het mansbakje een feest van herkenning.

Het draaiorgel was er weer

door Henk van de Bunt

Soms zijn er van die vanzelfsprekende zaken, die je pas mist als ze er ineens wél weer zijn. Ineens was er het onmiskenbare geluid van een draaiorgel. Verhip! Het draaiorgel! Hoe lang was het geleden dat ik die zomaar op straat was tegengekomen? Is het fenomeen draaiorgel op zijn retour? Sinds eind 2019 staat het draaiorgel officieel op de lijst van immaterieel erfgoed. 

Mensen hebben tegenwoordig amper nog contant geld op zak. In steeds meer zaken wordt - ook in niet Corona-tijden - het op prijs gesteld alleen maar te pinnen. Handig, natuurlijk, maar die inmiddels overal ingesleten pincultuur betekent de langzame dood voor het draaiorgel? Bij de Koperwiek genoot men er wel van. En omdat de bewoners binnen bleven kon het ‘rammelen met de muziek mee’ met het ouderwetse centenbakje ook achterwege blijven. 

Klappen

Donderdag 19 maart kwam een draaiorgel op de locaties De Koperwiek en Bremhorst (van de Bilthuysen) om bewoners een hart onder de riem te steken. Ook de bewoners van deze locaties zijn door de Corona-uitbraak aan huis gebonden. Judith Scheepstra (Activiteitenbegeleiding De Koperwiek) vertelt: ‘Het draaiorgel stond op verschillende hoeken rondom de huizen, zodat alle bewoners, vanuit het raam, konden kijken en luisteren naar dit mooie draaiorgel. Bewoners zwaaiden massaal vanachter het raam, sommigen klapten mee en ook werd er enthousiast mee gedirigeerd. Met dank aan Joop Budding van Budding Draaiorgels voor deze bijzondere middag’. 

Meer berichten