Logo vierklank.nl
Videovergadering van schooldirecteuren.
Videovergadering van schooldirecteuren.

Onderwijs in deze corona-tijd

door Henk van de Bunt

Zondag 15 maart werd beslist dat de scholen voorlopig tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Daarna gingen alle schoolteams aan de slag met het concretiseren van het thuisonderwijs en was het op maandag 16 maart ook nog spannend hoeveel kinderen er om 8.30 uur op de stoep zouden staan, want aan de scholen was gevraagd om onder schooltijd opvang te bieden.

Nu, een week later, kijkt op vrijdag 20 maart, na de speech van de Koning directeur- bestuurder van scholenkoepel Delta Martin van Veelen terug op het thuisonderwijs en de opvang op de scholen: ‘Wanneer men dit vanaf woensdag 25 maart leest, zullen er ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen zijn. In het onderwijs werd al rekening gehouden met een mogelijke sluiting van de scholen, maar op die zondag bleven we toch afwachten op de landelijke maatregel. Toen het sluiten definitief was, werd de communicatie naar de schoolteams en de ouders in orde gemaakt en werden algemene afspraken met de schooldirecteuren gedeeld. Op de aansluitende maandagochtend bleek, waar we op hadden gehoopt: er waren bijna geen kinderen op de scholen. Super hoe de ouders in korte tijd opvang voor hun kinderen hadden geregeld’. 

Thuiswerk

‘De leerkrachten gingen gelijk aan de slag met het samenstellen van thuiswerk voor de kinderen. Zowel thuiswerk op de wat traditionele manier met boeken, schriften en werkboekjes als ook via de digitale wegen. Ook werd er die dag gezocht naar goede manieren om contact te hebben met ouders en leerlingen. Tussen de scholen werden ideeën uitgewisseld; niet alleen binnen Delta, maar ook met scholen door het hele land; we werden overspoeld met allerlei suggesties. Knap hoe de schoolteams keuzes hebben gemaakt die passen bij de school, die passen bij de leeftijd van de kinderen en die ook nog passen bij de verschillen tussen de kinderen. Bij de meeste scholen werden op dinsdag de thuiswerkpakketten verdeeld en konden de kinderen aan de slag. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders hadden er ineens een lastige extra taak bij. Het is al een klus om kinderen goed op te voeden en te verzorgen, vaak in combinatie met een baan, maar dan nu ook nog een paar uur per dag je kind begeleiden met schoolwerk. Ook vanaf deze plaats dank en complimenten aan al die ouders die deze extra taak zo goed oppakken. In die eerste week was het gelukkig ook nog regelmatig mooi weer en konden de kinderen lekker buitenspelen. Ik zag ook heel wat ouders met hun kinderen voetballen, gewoon een stukje hardlopen of beweegactiviteiten uitvoeren. Gaaf ook die opdrachten die (gym-)leraren op dit gebied met de kinderen en de ouders deelden’.

Video-vergaderen

‘Op donderdag hielden we met de schooldirecteuren onze eerste videovergadering, waarin we ook de ervaringen uitwisselden. Het waren vooral positieve verhalen met veel complimenten van ouders aan de leerkrachten en van leerkrachten aan de ouders en de kinderen. Toch merkten we ook dat het niet overal goed gaat en daar maken we ons zeker zorgen over. Het kan van alles zijn, maar dan bedoel ik niet dat er kinderen zijn die de sommen niet zo goed snappen of dat er ouders zijn die het niet zo goed uitleggen: dat komt wel goed hoor. Maar ik doel op de onzekerheid over de komende weken en de spanningen, die er thuis ontstaan door deze onverwachte noodsituatie. Zowel de premier als de Koning riepen op om elkaar te helpen en ook onze burgemeester had mooie woorden. En die woorden zijn ook heel toepasselijk op het onderwijs en de kinderen, waar we nu met z’n allen ons best voor doen. Natuurlijk willen we allemaal weten waar we nu aan toe zijn: gaan de scholen op 7 april weer gewoon open, gaan ze gedeeltelijk open, gaan ze nog helemaal niet open en tot wanneer? Het geduld wordt op de proef gesteld en laten we alsjeblieft de landelijk voorschriften volgen en ons gezonde verstand gebruiken’.

Meer berichten