Logo vierklank.nl
Een thuisklasje aan de keukentafel op de Kerkdijk.
Een thuisklasje aan de keukentafel op de Kerkdijk.

Klas aan de keukentafel

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo gesloten. Het vergt de nodige aanpassingen om onderwijs op afstand te creëren. Bij bassischool het Kompas zetten leerkrachten alle zeilen bij om leerachterstand te beperken.

Directeur Marin van Duuren wil allereerst een groot compliment uitdelen aan ouders, leerlingen en leerkrachten. 'In Westbroek is er sowieso al sprake van een grote sociale verbondenheid maar het mooi om te zien hoe ouders en leerkrachten de verbinding tussen school en thuis tot stand brengen. Wij snappen dat er verschil is tussen thuis aan school werken en in de klas zitten. We richten ons dan ook op de basisvakken taal, rekenen, spelling en lezen. Voor 2 groepen hebben we een thuisstudiepakket gemaakt en de overige groepen krijgen een digitaal lesaanbod.'

Digitaal

De leerkrachten van Het Kompas zijn er druk mee. Via Google Classroom zijn er virtuele leeromgevingen gemaakt. Leerkrachten kunnen in deze leeromgeving huiswerkopdrachten plaatsen, maar nemen bijvoorbeeld ook instructiefilmpjes op die de kinderen thuis kunnen bekijken. Al het schoolwerk gaat digitaal over en weer; de opdrachten, het maken, de beoordeling en de feedback. Maar de online mogelijkheden gaat nog verder. Via Google Meet ontstaat er een online platform dat interactieve communicatie mogelijk maakt. Dat geldt niet alleen voor leerzaken, maar maakt het ook mogelijk om met de hele klas even een ontspannend spelletje te doen.

Thuis

Voor de leerkrachten en de leerlingen vergt het aanpassingsvermogen, maar ook voor ouders geldt er ineens een compleet ander ritme. De kinderen zitten thuis en worden geacht schoolwerk te doen en gewoon om 8.30 uur in de 'klas' te zitten. Voor ouders die moeten werken is er in Westbroek een mooi sociaal vangnet. Op bescheiden schaal worden kinderen bij andere gezinnen opgevangen en zo ontstaan er miniklasjes die het leren thuis wellicht net even leuker maken.

Meer berichten