Logo vierklank.nl

Corona, de veelkoppige draak.

Het begon als een kwaadaardig

sprookje ver hier vandaan. Meer 

kwaad dan goed met als altijd

te veel weerloze verliezers.

Werk de veelkoppige draak niet

tegen. Één kop eraf. Hij groeit weer 

dubbel zo hard aan. Speel met 

hem mee zonder dat hij het weet.

Laat lijken of hij zijn gang mag

gaan maar sluit hem in door hem uit

te sluiten. Begrens zijn gebied maar 

respecteer zijn kracht en macht.

Ook wat je niet ziet moet je er-

kennen. Een onzichtbare golf

van verborgen symptomen met 

slimme strategie te lijf gaand.

En misschien straks wel zonder 

een plek op de intensive care. Niet

dat ik nu al wil gaan maar ik

heb wel al veel aan tijd gehad.

Laat de kinderen nog maar niet

tot Hem komen. De wereld heeft

hun onschuld meer dan nodig. Daar

sta ik nu graag mijn plek voor af.

Kies voor de kracht van overpeinzing. 

Angst maakt zwak. Kijk naar buiten.

Leef van binnen. Natuur natuurt.

Vind de lente op je kussen.

Inge Gorris.

Meer berichten