Nadat de comitéleden na wat puzzelen en hulp de getallen op de blauwe druppels in de juiste volgorde hadden gezet, werd de opbrengst bekend: 6.423,73 euro.
Nadat de comitéleden na wat puzzelen en hulp de getallen op de blauwe druppels in de juiste volgorde hadden gezet, werd de opbrengst bekend: 6.423,73 euro.

Mooie opbrengst

Algemeen

De leerlingen van de School met de Bijbel te Maartensdijk zijn op 6 januari gestart met een grote actie; Drops for Crops is een project van Woord en Daad in Burkina Faso, dat de voedselzekerheid door beter waterbeheer bevordert.

Vrijdag 6 maart had Woord en Daad Soest e.o. een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk waar de schoolkinderen en hun ouders welkom waren. Meester Harry Prosman opende de avond, Ineke Brand (scholenvoorlichter W&D) vertelde een spannend verhaal en Jaco Ottevanger (sponsorprogramma W&D) gaf informatie over verschillende sponsormogelijkheden. Tussendoor werd er muziek gemaakt en samen gezongen.