Logo vierklank.nl
Gija Schoor is geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de fractie van de PvdA.
Gija Schoor is geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de fractie van de PvdA. (Foto: )

Vertrek en installatie raadsleden

door Guus Geebel

Op donderdag 20 februari werd afscheid genomen van gemeenteraadslid Erik van Esterik (PvdA). Een commissie uit de gemeenteraad had de geloofsbrieven van Gija Schoor, zijn opvolger in de raad, onderzocht en in orde bevonden, waardoor zij kon worden geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. 

Burgemeester Sjoerd Potters spreekt de vertrekkende Erik van Esterik toe. Hij zegt dat hij bij de voorbereiding van zijn toespraak gemakkelijk de steekwoorden vond die bij Van Esterik passen. Helikopterview, verbindend, gaat veel vragen over het wat en waarom en juist niet over het hoe, houdt ons en zichzelf een spiegel voor, zet de inwoner centraal en kijkt vanuit dat perspectief waar ben ik van betekenis. ‘Voor jou is de inhoud altijd leidend geweest, niet het proces.’ Hij schetst zijn politieke loopbaan tot nu toe. ‘De ervaring daarbij opgedaan op gebied van financiën en sociaal domein heb je hier heel goed ingezet.’ Van Esterik was ook voorzitter van de auditcommissie. Potters noemt hem een cultuurdrager, een autoriteit in de raad. ‘Ik zal je missen.’

Fractiegenoot Krischan Hagedoorn vertelt dat hij in 2011 als campagneleider van de PvdA Erik benaderde. ‘Hij was na een turbulente periode in Maarssen in Bilthoven komen wonen en was geïnteresseerd, maar gaf er de voorkeur aan het even rustig aan te willen doen. In Maarssen had hij ongeveer van alles meegemaakt wat je als plaatselijk politicus mee kunt maken.’ Hagedoorn noemt het bijna de moeite waard om er een serie op Netflix van te maken. Hij gaat in op de 5,5 jaar dat Van Esterik in de raad zat en noemt het betrekken van de inwoners en de stijl daarbij opvallend. ‘Je richt meldpunten op, organiseert politieke cafés en interviewt mensen en instellingen die de dupe worden van politieke maatregelen. Resultaten van jouw handelen zijn: De strategische agenda van de raad, de strategische Wmo-agenda, talloze verbeteringen op het gebied van zorg en welzijn, groente en fruit voor de voedselbank en subsidie voor de dierenambulance.’ Krischan noemt het een voorrecht met Erik in de raad te hebben mogen zitten. Hij dankt hem namens de PvdA-fractie voor de enorme inzet, daadkracht en lol. ‘We zullen je allemaal missen, maar gaan je gewoon weer tegenkomen in het maatschappelijk middenveld.’

Erik van Esterik zegt dat hij de raadsleden erg zal gaan missen.’Wij zijn echt een afspiegeling van de samenleving en dat vond ik echt leuk. Ik kan jullie verzekeren dat het raadswerk hier prettiger is dan het in Maarssen was.’ Hij vertelt dat hij ook in Dordrecht gewerkt heeft waar zo’n beetje de Rotterdamse cultuur heerste van het opstropen van de mouwen. Dat miste hij hier wel eens, voor de prestatie gaan. Hij heeft een aantal adviezen voor de raadsleden. Hij wenst hen toe het leven in de raad wat eenvoudiger te maken. ‘Er zijn zoveel werkgroepen en raadsinformatieavonden. Doe eens een jaar zonder en ontdek dan wat je eigenlijk mist.’ Het valt hem ook op dat vooral via moties en amendementen met elkaar gepraat wordt. ‘Beperk het aantal moties eens een paar maanden en kijk wat het oplevert.’ Van Esterik zegt het college steeds meer te zijn gaan waarderen. ‘Maak wel het beleid wat overzichtelijker en kleiner.’ Hij dankt iedereen voor de samenwerking en wenst Gija Schoor veel succes.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>