Logo vierklank.nl
Brandweerlieden op de publieke tribune luisteren mee naar de antwoorden van de burgemeester op vragen over een redvoertuig.
Brandweerlieden op de publieke tribune luisteren mee naar de antwoorden van de burgemeester op vragen over een redvoertuig. (Foto: )

Vragenhalfuur uit de raad van 20 februari

door Guus Geebel

In het vragenhalfuur stelt Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vragen naar aanleiding van het Veiligheidsbeeld 2019 De Bilt. Daaruit blijkt dat de totale criminaliteit met 11 procent is gestegen. Hij vraagt wat het college daaraan gaat doen. Burgemeester Potters antwoordt dat er in 2019 veel aan de hand was, zoals de boerenprotesten. Daar was veel politiecapaciteit voor nodig. Ook hij constateert een verkeerde trend, met name inbraak bij bedrijven. Potters deelt de zorg over de inzet van de politie en de ondercapaciteit die de komende vijf jaar niet beter wordt. ‘Daar hebben we met onze partners indringende discussies over.’ Hij raadt aan met raadsleden van omliggende gemeenten te overleggen en een gezamenlijk signaal af te geven. ‘Dat helpt mij zeker in het pleidooi richting onze partners.’

Schlamilch stelt verder vragen over waterleidingproblemen rond de Planetenbaan in Bilthoven. Wethouder Anne Brommersma antwoordt in gesprek te zijn met exploitanten van kabels in de gemeente. ‘Er liggen nogal wat kwetsbare leidingen onder de grond. In zeven jaar tijd gaan Vitens en Stedin 60 kilometer leidingen helemaal vervangen. Dat heeft consequenties voor straten die opengebroken moeten worden en het kan dus niet allemaal tegelijkertijd. Het kan daarom niet sneller. Afgesproken is de maatschappelijke overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Intussen doet Vitens er alles aan om wat eerder gebeurd is in de toekomst te voorkomen.

Met brandweerlieden op de publieke tribune stelt Schlamilch vragen over de brandweer. ‘Er dreigen brandweervoertuigen waaronder een ladderwagen uit onze gemeente te verdwijnen. Brandweerlieden maken zich hierover zorgen.’ De burgemeester heeft naar aanleiding daarvan met twee andere burgemeesters gepleit voor het behoud van het redvoertuig. ‘Wij denken dat het redvoertuig van toegevoegde waarde is en blijft voor De Bilt en omgeving. Wij gaan er vanuit dat in het nieuwe dekkingsplan er binnen 15 minuten een redvoertuig aanwezig moet zijn. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat daarover en over de berekening is nu discussie met de VRU. Wij zetten ons maximaal in maar kunnen geen garantie geven. We willen wel binnen 15 minuten inwoners kunnen bedienen.’ 

Meer berichten