Logo vierklank.nl
De BMX-baan In het Noorderpark is inmiddels afgesloten.
De BMX-baan In het Noorderpark is inmiddels afgesloten.

Golfbaan in Ruigenhoek

Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft vastgesteld welke recreatieterreinen en -voorzieningen zij verder wil ontwikkelen en heeft daar ook geld voor gereserveerd. In haar Investeringsprogramma voor de periode 2019-2022 staan alle projecten beschreven die in de komende jaren uitgevoerd worden. Het doel van het programma is een eigentijds en passend aanbod aan recreatievoorzieningen in de regio Utrecht.

Het recreatieschap speelt daarmee in op het groeiend inwonersaantal in de regio, het toenemend gebruik van openlucht recreatievoorzieningen, de veranderende behoeften en wensen van bewoners en recreanten, de klimaatverandering en de zorg voor natuur en milieu. Het aanbod van het recreatieschap bestaat onder meer uit zwemplassen, stranden, fiets- en wandelpaden, picknickweiden, waterwegen en parken. Ook het wandelnetwerk wordt verder uitgebreid, met als doel een provincie-dekkend netwerk van knooppunten, routes en paden te realiseren.

Ruigenhoek
Bij de verdere ontwikkeling en presentatie van Noorderpark Ruigenhoek werkt het recreatieschap samen met de omliggende gemeenten, de provincie en Staatsbosbeheer. In dat gebied komt een golfcentrum met horeca en wordt er gezocht naar een alternatief voor de uit gebruik geraakte BMX-baan.

HvdB

Meer berichten