Logo vierklank.nl
Op 22 november 2013 ontving voormalig burgemeester Arjen Gerritsen van de toenmalige SSW-directeur Ad van Zijl een laaiende fakkel waarmee Het Lichtruim werd overgedragen aan de Biltse bevolking.
Op 22 november 2013 ontving voormalig burgemeester Arjen Gerritsen van de toenmalige SSW-directeur Ad van Zijl een laaiende fakkel waarmee Het Lichtruim werd overgedragen aan de Biltse bevolking.

Het Lichtruim komt in andere handen

door Guus Geebel

Heeneman & Partners houdt zich bezig met het beleggen in vastgoed waarin particuliere beleggers kunnen deelnemen. De organisatie bestaat tien jaar en heeft verschillende vastgoedbeleggingsfondsen, die allemaal een aparte naam hebben. Voor Het Lichtruim is nu een koopovereenkomst getekend waarbij het complex Het Lichtruim wordt ondergebracht in het fonds Commanditaire Vennootschap Het Lichtruim. Er moeten nog wat formaliteiten worden afgewikkeld en de feitelijke overdracht bij de notaris staat in maart gepland.

Naamgever Frank Heeneman en partner Jan Emmens van de organisatie vertellen wat een en ander inhoudt en wat de plannen voor C.V. Het Lichtruim zijn. 'Stel dat wij gezamenlijk een vastgoedobject willen kopen. Dat kun je zo doen dat ieder voor een onverdeeld deel eigenaar wordt. In het geval van Het Lichtruim richten wij een commanditaire vennootschap op die eigenaar wordt en waarin verschillende vennoten zitten. Heeneman & Partners is daarvan de beherend vennoot die alles regelt. Het Lichtruim wordt gehuurd door verschillende gebruikers zoals de basisschool, de bibliotheek, het KunstenHuis, Wereldwijs, maar ook de huurders van de twintig appartementen die bij het complex horen. De administratie en de bankzaken regelen wij allemaal, maar in Het Lichtruim moet ook nog beheer gedaan worden. Er is daarvoor iemand in dienst van de huidige eigenaar die het ook voor ons zal gaan doen, maar wij organiseren dat allemaal. Dus het personeel dat nodig is om het allemaal draaiende te houden nemen wij over. Het overige blijft zoals het is omdat koop geen huur breekt. Wij willen graag met de gemeente goed in contact blijven.'

Versterken
Heeneman & Partners wil Het Lichtruim als gemeenschapshuis versterken. 'Daarbij denken we aan het creëren van een bepaalde horecavoorziening dat het nog meer uitnodigt om hier samen te komen. Ook willen we kijken hoe we het gebruik van de theaterzaal kunnen optimaliseren. Op die manier willen we waar mogelijk dingen verbeteren om het karakter van gemeenschapshuis te versterken. We willen dus investeren waar we medewerking van de gemeente voor nodig hebben. We moeten ook kijken wie dat gaat uitbaten. Waar mogelijk willen we verbeteringen aanbrengen. C.V. Het Lichtruim is dus een beleggingsfonds dat alleen in Het Lichtruim belegt. Voor de aankoop gaan we een hypothecaire lening aan bij een bank. Verder hebben we een twintigtal particuliere beleggers die met wat grotere bedragen deelnemen als investeerder in de C.V. Het Lichtruim.'   

Crowdfunding
'We willen het fonds voor een deel versterken met de crowdfunding die we van de mensen in deze regio hopen op te halen. Degenen die aan de crowdfunding deelnemen krijgen een vaste rente van 4,5 procent. We hebben gekozen voor een obligatielening met een deelnamebedrag van minimaal duizend euro omdat we de lokale bevolking willen betrekken bij Het Lichtruim. Zo bieden we de mogelijkheid om laagdrempelig financieel deel te nemen. De jaarlijkse rente van 4,5 procent per jaar wordt per kwartaal uitgekeerd. Het gunstige is dat je met een relatief klein bedrag kan meedoen. De kosten zijn voor deelnemers uit de gemeente De Bilt gehalveerd. Normaal bedragen de emissiekosten bij een obligatie van duizend euro 2 procent hier 1 procent. Dus een tientje per obligatie van duizend euro. Bovendien delen de obligatiehouders in de verkoopwinst wanneer het vastgoed ooit weer verkocht zou worden.'

Overleg
Frank Heeneman en Jan Emmens vinden het om de band met Het Lichtruim te versterken van belang dat mensen die in de buurt wonen mee kunnen doen. 'Mocht er geen belangstelling in de omgeving zijn, dan hebben we geen problemen omdat veel klanten van Heeneman & Partners graag willen meedoen. We houden eens per jaar een vergadering, ook voor de mensen die obligaties hebben. Daar vertellen we hoe het gaat en luisteren we naar input van huurders en gebruikers van het gebouw. Zo hopen we ideeën te krijgen. Wij richten ons op de lange termijn en op het optimaliseren van tevredenheid van de gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat het dan in financiële zin ook goed gaat. Uiteindelijk is de structuur van een C.V. zo, dat de beherend vennoot de besluiten neemt en de zaken organiseert. Maar wij geloven niet in een dictaat, maar in het krijgen van feedback van de gebruikers en alle betrokken partijen. Daarop maken we het beleid. Met de gebruikers zullen we ook regelmatig overleg hebben. Een aantal huurcontracten staat op naam van de gemeente ten behoeve van gebruikers. Het bestaande gebruikersoverleg zullen wij zeker voortzetten.'

Maatschappelijk
'Wij willen graag een horeca-invulling op maatwerk, dus niet een kroeg, maar dusdanig dat er bijvoorbeeld bij theater- of muziekvoorstellingen een gelegenheid is om wat na te praten en te drinken. Het moet een invulling zijn waarbij we heel goed kijken of het past en gerelateerd is aan de gebruikers van het gebouw. We misten dat toen we de eerste keer in dit gebouw kwamen. Daar willen we ons als eerste op gaan richten en in het budgetteringsplan hebben wij ook budget ingeruimd om dat te kunnen doen. Wij zijn een commerciële instelling en er moet geld verdiend worden, maar bij ons is het altijd tweeledig. We kijken ook naar het maatschappelijke deel. We zien dat in Het Lichtruim allerlei maatschappelijke functies bijeen zijn gebracht en dat willen we met de gebruikers optimaliseren. Dat is ook de achterliggende gedachte bij ons geweest om dit te kopen.'

Gebouw
'Het sprak ons aan dat het gebouw mooi vorm gegeven is, klimaatneutraal, duurzaam gebouwd en een mix van gebruikers. Wij denken dat het op de lange termijn bestaansrecht heeft. Het is niet een gebouw waar je allemaal verbeteringen in moet aanbrengen, maar hier en daar zagen we wel dingen waar we ook door onze ervaring verbetermogelijkheden zagen. We hebben met de huidige eigenaar woonstichting SSW contact gehad en zijn op een plezierige wijze tot zaken gekomen. We zijn niet een vastgoedbeheerder die op afstand blijft, wij gaan er ook echt heen. De technische installaties moeten op orde zijn en daarin zijn we altijd proactief en wachten niet tot het kapot is. We willen dus ook met de gebruikers praten en volgen maatschappelijke ontwikkelingen ook lokaal om daar in het gebouw op in te kunnen spelen. We zien het altijd meer als een samenwerking die we met de huurders hebben. We doen in principe alles zelf. Het enige dat we uitbesteden is het technisch beheer wat echt specialisme is. Wij geloven in people's business.'

Contact kan worden opgenomen via: lichtruim@heeneman-partners.nl

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>