Logo vierklank.nl
Naast de medaille en oorkonde onderstreepte de afdeling De Bilt haar dank met een prachtige bos bloemen.
Naast de medaille en oorkonde onderstreepte de afdeling De Bilt haar dank met een prachtige bos bloemen.

Vier vrijwilligers goed voor 80 jaar hulpverlening

Bij de afgelopen nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis afd. De Bilt werden vier vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege hun vrijwilligersjubileum. Bijzonder dit jaar was dat de vier vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, gezamenlijk zich al 80 jaar hebben ingezet voor de plaatselijke afdeling.

Anneke Dooren en Jolanda van Gelder- van den Brink doen beiden al 30 jaar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, Jalissa Beishuizen en Corné van Voorst draaien al 10 jaar mee. In al die jaren kwamen vele activiteiten voorbij, waarbij EHBO een grote plaats inneemt.

Verdiensten
Alle vier de vrijwilligers zijn begonnen met een Jeugd EHBO-opleiding; vervolgens hebben ze hun eenheidsdiploma behaald en zetten zij hun vaardigheden in op diverse terreinen. Jolanda, Corné en Jalissa geven les bij de Jeugd EHBO-cursus. Corné draait mee als EHBO-hulpverlener, Anneke heeft vele jaren haar kennis en verpleegkundige ervaring ingezet bij de vakantieprojecten van de plaatselijke afdeling. De jubilarissen hebben zich ingezet bij de acties voor Serious Request, de jaarlijkse collecte en wedstrijden (ook in Zwitserland). Ook werden in het verleden al activiteiten georganiseerd voor inzameling van voedselpakketten voor Roemenië, voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, en heeft Jalissa met de opvang van de vluchtelingen in de Vierstee (2015) geholpen. Voor alle vier de vrijwilligers geldt dat wanneer zij hun hulp toezeggen, het ook gebeurt. De afdeling kan op deze vrijwilligers bouwen en zij vervullen hun taak met energie, enthousiasme en nauwgezetheid.           (Annelies van Heeringen)

Meer berichten