Logo vierklank.nl
Een en al oor voor de toespraak van de burgemeester.
Een en al oor voor de toespraak van de burgemeester.

Inspirerende Nieuwjaarstoespraak burgemeester Potters

'Ik geloof in de kracht van elkaar bijstaan en het tonen van mededogen. Juist in deze steeds complexer wordende samenleving hebben we elkaar hard nodig. Wijs minder naar elkaars fouten en verschillen, maar omarm elkaar meer met liefde en compassie.' Met deze woorden sloot burgemeester Sjoerd Potters op 9 januari in een stampvolle Mathildezaal van het gemeentehuis zijn toespraak bij de Nieuwjaarsreceptie af. Hij bracht daarna samen met kinderburgemeester Carmen een toost uit op een voorspoedig 2020.

door Guus Geebel

De burgemeester gaat in op incidenten tijdens de jaarwisseling waarbij een aantal jongeren de brandweer met vuurwerk bestookte. 'Dit kan niet. Ik ben intussen zover dat we samen met de burgemeesters in ons politiedistrict serieus moeten werken aan een structurele en handhaafbare oplossing om in ieder geval de levensgevaarlijke excessen uit te bannen. Laten we in ieder geval beginnen met een landelijk verbod op losse vuurwerkpijlen en knalvuurwerk, die als projectielen tegen onze hulpverleners kunnen worden ingezet.' Potters sluit een verdergaand verbod niet uit, mits dit handhaafbaar is. Hij wil als gemeente ook een discussie voeren over wat nog wel kan. 'Maar hoe dit ook zal uitpakken, je blijft van onze hulpverleners af.'

Samenwerking
Over de acties van de boeren in oktober, waarbij de gemeente aan naar schatting 7.000 boeren met 2.400 tractoren ruimte bood, zegt de burgemeester dat op een gepaste manier het recht op demonstratie is geëerbiedigd. 'Daarbij leverden hulpdiensten en defensie een geweldige prestatie en zorgden voor een ordelijk en veilig verloop van deze protestactie. Je stem laten horen is in vele opzichten van groot belang, maar om deze protesten, demonstraties en andere uitingen van weerstand in onze samenleving in goede banen te leiden is samenwerking noodzakelijk. Juist in een tijdsgewricht waarin polarisatie en de afstand tussen mensen toeneemt.'

Uitdaging
'We mogen daarbij stevig op de bal spelen. Ik zie daarbij wel graag respect voor onze medespelers en hun belangen. Ook in het politieke debat van de gemeenteraad. Dit jaar vraag ik de Biltse bestuurders om in het politieke debat meer de verbinding met elkaar te zoeken. Terecht hebben veel inwoners de afgelopen maanden daar nadrukkelijk om gevraagd', aldus de burgemeester. De gemeenteraad stelde begin 2019 een document vast over Biltse ambities in regionaal verband. Deze ambities zijn vertaald in het programma Biltse Bouwstenen dat gaat over duurzame ontwikkeling, economie, wonen, mobiliteit en ons buitengebied. 'Het zijn de thema's waarmee we ook dit jaar intensief aan de slag blijven. Elkaar vinden in onze ambities is de grote uitdaging.'

Financiën
Burgemeester Potters gaat in op de problematische financiële positie van de gemeente. 'We zagen en zien ook niet alle uitgaven vooraf aankomen.' De burgemeester noemt onder meer de forse bezuinigingen op de jeugdzorg. 'Aan het in goede banen leiden van het boerenprotest in oktober hebben we onverwacht veel geld moeten uitgeven. Geld voor een centrale vuurwerkshow hebben we dus ook niet zo maar op de plank liggen. En dat zijn niet onze enige financiële problemen. Veel andere gemeenten hebben een vergelijkbaar probleem. De politiek was en blijft ook aan zet waar het gaat om de nieuwe woningbouwlocaties. Ook hier zal een goede gezamenlijke beslissing bijdragen aan daadkracht.'

Mooie gemeente
Sjoerd Potters vindt het burgemeester zijn van deze mooie gemeente geen gemakkelijke, maar wel een fijne en eervolle taak. 'Het is mooi om heel veel rollen in uw richting te kunnen oppakken en die allemaal te kunnen vervullen.' Hij noemt een aantal van zijn vele taken, zoals huldigen van een honderdjarige, verwelkomen van de kinderburgemeester, handelen in een crisissituatie en het uitreiken van een onderscheiding. Verder het inzetten op verbinding binnen en buiten de gemeente tot het bijdragen aan onze veiligheid. 'En natuurlijk er gewoon als burgervader zijn voor inwoners, die het erg moeilijk hebben.'

Vieren en herdenken
Aan het vieren van 75 jaar vrijheid wordt dit jaar ook in de gemeente De Bilt veel aandacht geschonken. 'Op 27 januari gedenken we de slachtoffers van Holocaust door stil te staan bij bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden. We doen dit met een bijzondere en ingetogen plechtigheid, hier bij Jagtlust. De gemeente doet met trots mee aan het landelijke project Levenslicht van Daan Roosegaarde. Hij werd geïnspireerd door de Joodse traditie om geen bloemen maar steentjes bij een graf te leggen. Daarom herdenken we tussen 26 januari en 31 januari met lichtgevende herdenkingsstenen de slachtoffers uit onze gemeente. U kunt dit bijzondere en tijdelijke monument elke avond gaan zien. Er is ook een project op scholen. Uiteraard is het belangrijk dat jongeren naar de toekomst kijken maar daarnaast is het essentieel dat we het verleden doorgeven.' Op 5 mei organiseert de gemeente een vrijheidsontbijt waarbij ook vertegenwoordigers van alle kernen worden uitgenodigd. Het volledige jaarprogramma van 75 jaar vrijheid in De Bilt komt op de website van de gemeente te staan, www.debilt.nl.

Meer berichten