Logo vierklank.nl

Kwetsbare natuur

In zeiljack, op laarzen en gewapend met bijl, Jirizaag en schep kwamen in 1975 vrijwilligers van het IVN werken in de Westbroekse zodden. Er werd verzameld bij de kerk, 15 minuten lopen van het werkterrein.

Staatsbosbeheer had daar smalle stukjes grond gekocht van omwonende boeren. Onderhoud van dit hooiland was voor hen niet meer rendabel en er waren elzen, berken, vuilboom en eik gegroeid. Rekening houdend met de kwetsbare flora en fauna staken vrijwilligers hier hun handen uit de mouwen en bos maakte weer plaats voor schraal grasland.

Nu, 45 jaar later, wordt hier opnieuw gezaagd en gegraven, voortvarend en machinaal. Hoge stapels boomstammetjes liggen ironisch naast een aanwijzingsbord 'kwetsbare vegetatie'. Ideeën veranderen.

(Karien Scholten)

In haiku:

Kwetsbare natuur

Door nieuwe filosofieën

Omver geworpen

Meer berichten