Logo vierklank.nl
Bushalte Rembrandtlaan (foto december 2018) was toen niet rolstoelvriendelijk.
Bushalte Rembrandtlaan (foto december 2018) was toen niet rolstoelvriendelijk.

Route buslijn 77 per 8 januari aangepast

door Henk van de Bunt

Per half december 2019 is de nieuwe busdienstregeling van kracht in Bilthoven voor lijn 77 en 78. Deze buslijnen maken nu gebruik van de Jan Steenlaan in Bilthoven, waarvan lijn 77 zeer frequent met harmonicabussen van 18 meter lang. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Daarom wordt de route per woensdag 8 januari aangepast.

Busvervoerder Qbuzz, de Provincie Utrecht en de gemeente De Bilt hebben veel reacties ontvangen over de aangepaste dienstregeling en de lengte van de bussen. Hierbij spelen de zorgen over de verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan en rondom station Bilthoven een grote rol.

Verkeersonveilige situaties
Vorig jaar heeft de gemeente De Bilt de Jan Steenlaan in Bilthoven aangepast en de verkeersveiligheid verbeterd, met name voor (brom-)fietsers. Het blijkt dat de nieuwe inrichting in combinatie met de grotere en vaker rijdende bussen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Het openbaar vervoer is de verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht en Qbuzz. Daarom is de gemeente De Bilt met deze partijen in gesprek gegaan.

Lijnen
Door het gereed komen van de nieuwe tunnel onder het spoor in de Leijenseweg kon lijn 77 vanaf augustus 2017 weer langs De Leijen gaan rijden. Vanwege de krappe breedte werd toentertijd nog maar in één richting langs De Leijen gereden en liep deze route via de Rembrandtlaan in plaats van de Jan van Eijcklaan en Jan Steenlaan.

Ondanks dat er zich nog geen ernstige incidenten hebben voorgedaan, hebben provincie, gemeente en vervoerder gezamenlijk besloten dat (alleen) lijn 77 per woensdag 8 januari weer de oude route rijdt over de Rembrandtlaan. Lijn 78 blijft wel de huidige route rijden, zodat er geen haltes vervallen en met name de Bremhorst en Huize het Oosten voorzien blijven van nabij openbaar vervoer. Deze rit wordt van 6.00 tot 18.00 uur per halfuur uitgevoerd met een 8-persoonsbus

Aanpassing dienstregeling
Daarnaast kijkt de busvervoerder op korte termijn naar aanpassingen in de dienstregeling zodat er minder lang en vaak veel bussen opgesteld staan rondom station Bilthoven. Tenslotte gaan de provincie, gemeente en vervoerder in opmaat naar het Vervoerplan 2021 met direct omwonenden en andere belanghebbenden zoals de Fietsersbond, Rover, VRU en bewonersverenigingen in gesprek over een goede oplossing voor het totale busvervoer in Bilthoven.

Overleg
Evert Bouws vertegenwoordigt Reizigersvereniging Rover: 'In het geplande overleg op 21 januari van het ROCOV Utrecht (regionaal overleg consumenten aangelegenheden openbaar vervoer), waar ik namens Rover aan deelneem, zal dit probleem ook aan de orde komen, ongetwijfeld ook over het feit dat men ook nu weer 'vergeten is' om het ROCOV over deze maatregel in te lichten. Men neemt dit overleg blijkbaar niet echt serieus. Bovendien was ik voor een bijeenkomst van het Verkeersplatform van de gemeente maandagmiddag in het gemeentehuis, waar ik de belangen van busreizigers naar voren breng. Ook daar heb ik niets over deze maatregel vernomen, terwijl men weet, dat ik bij deze zaken rechtstreeks betrokken ben'.

Smal
Bouws vervolgt: 'Ik vernam van Veilig Verkeer Nederland, dat men de breedte van de Jan Steenlaan in de huidige uitvoering heeft nagemeten. Daarbij bleek, dat ten opzichte van de oorspronkelijke situatie de breedte met 40 cm is verminderd, terwijl de weg toch al tamelijk smal was. Dat gevoegd bij de omvorming van lijn 77 tot een U-link-lijn met verlengde bussen en een hogere frequentie heeft tot de huidige situatie geleid. Het ROCOV had al een half jaar geleden bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen dienstregeling met gelede bussen in de omgeving van de Jan Steenlaan, omdat men voorzag dat dit veel weerstand zou opleveren. Daarbij is toen een aantal alternatieven voorgesteld'.

Kijk voor actuele reisinformatie op www.u-ov.info of bel de klantenservice 0900 5252241 van maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 20.00 uur.

Meer berichten