Logo vierklank.nl
In mei zullen in het hele land deze speciale vrijdheidstulpen 'Freedom Flame' bloeien. (foto Maveridge.com)
In mei zullen in het hele land deze speciale vrijdheidstulpen 'Freedom Flame' bloeien. (foto Maveridge.com)

Gemeente gedenkt Holocaustslachtoffers

Eén van de bijzondere activiteiten in het lustrumjaar 75 jaar Vrijheid

Maandag 27 januari staat de gemeente De Bilt samen met meer dan 250 gemeenten stil bij de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, exact 75 jaar geleden. In het bijzonder gaan de gedachten uit naar de inwoners, die samen met 104.000 Joden, Roma en Sinti vervolgd en vermoord zijn om wie zij waren.

Met een bijzonder tijdelijk monument 'Levenslicht' wordt de betrokkenheid bij dit leed gesymboliseerd en de nagedachtenis in leven gehouden. De serene plechtigheid begint om 19.00 uur, buiten voor Jagtlust. Inwoners zijn van harte welkom om deze ingetogen bijeenkomst bij te wonen. De gedenkbijeenkomst vindt in de open lucht plaats.

Nationaal symbool
Het tijdelijke monument 'Levenslicht' van Daan Roosegaarde bestaat uit 104.000 oplichtende steentjes – steentjes zijn veelbetekenend in de joodse herdenkingstraditie. Deze maand wordt dit kunstwerk als geheel onthuld op een centrale plek in Nederland. Elke gemeente krijgt een gedeelte van deze unieke veelvormige steentjes. De optelsom van alle kunstwerken vormt één nationaal symbool waarmee Nederland samen dit belangrijke deel van de oorlogsgeschiedenis herdenkt. Het gezamenlijke kunstwerk is een uniek project omdat nog nooit eerder op hetzelfde moment in alle betrokken gemeenten is stilgestaan bij de Holocaustslachtoffers. Het kwetsbare monument is verplaatsbaar en zal alleen opgesteld zijn van 26 tot en met 31 januari vanaf ongeveer 17.00 tot 22.00 uur. Buiten deze uren is het tijdelijke monument opgeslagen.

75 jaar Vrijheid in De Bilt
In 2019 en 2020 herdenkt en viert de gemeente De Bilt 75 Jaar Vrijheid in de gemeente met enkele bijzondere activiteiten. Daarmee worden hen die hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben geëerd, wordt met respect het leed erkend dat velen geleden hebben, en wordt gevierd dat we al zo lang in
vrijheid leven. Dat wordt gedaan vanuit het diepgevoelde besef, dat wereldwijd velen ook nu nog onder het juk van tirannie leven. Onze vrijheid samen te koesteren en door te geven aan nieuwe generaties wordt van groot belang geacht..

Vrede in stand houden
De gemeente De Bilt geeft aan deze bijzondere lustrumviering lokaal vorm door met enkele bijzondere evenementen en vieringen aan te sluiten op het nationale programma; op een manier die nieuwe tradities stimuleert, passend bij de tijd en de nieuwe generatie. Dat wordt in samenwerking met onder andere Provincie Utrecht, Nationaal Comité 4 en 5 mei en lokaal georganiseerde comités en initiatieven gedaan. Met elkaar worden de verhalen over oorlog en vrijheid uitgelicht en wordt gestimuleerd over deze thema's met de hoeders van de toekomstige vrede, de jeugd, de dialoog aan te gaan. Want vrijheid in stand houden vraagt inzet van iedereen.

Gedenken en vieren
Bij de gedenking van de slachtoffers van de Holocaust met een tijdelijk monument zijn kinderen en vertegenwoordigers uit de gemeenschappen betrokken. Met de Vrijheidsexpress, een speciale bustoer, worden persoonlijke verhalen opgehaald en doorgegeven. De toer doet onze gemeente naar verwachting in de Maand van de Vrijheid aan: april 2020. Op 4 en 5 mei zullen er speciale Vrijheidstulpen voor het gemeentehuis Jagtlust bloeien. Op enkele locaties in de gemeente worden op 4 mei de gevallenen met muziek, toespraken en een kranslegging herdacht. De dag erna ontvangt de gemeente 75 personen voor een Vrijheidsontbijt en wordt aan de hand van filmbeelden in gesprek gegaan met elkaar over oorlog en vrijheid toen en nu. In provinciaal verband participeert de gemeente De Bilt in een project om de meest aansprekende foto's uit de Tweede Wereldoorlog te verzamelen, exposeren en in boekvorm uit te brengen. Op 15 augustus wordt er samen stilgestaan bij de capitulatie van Japan. In een speciaal programma dragen de kinderen van groep 8 van de Groen van Prinstererschool de zorg voor het herdenkingsmonument voor het gemeentehuis Jagtlust over aan de groep 7.

Meedoen
De Commissaris van de Koning heeft de coördinatie en het ambassadeurschap voor de lokale invulling van het programma in handen gelegd van burgemeester Sjoerd Potters. Wilt u meedoen in het programma met een bijzonder lokaal initiatief en/of wilt u dat de gemeente uw activiteit promotioneel ondersteunt, neemt u dan alstublieft contact op met de projectgroep 75 Jaar Vrijheid in De Bilt via 75jaarvrijheid@debilt.nl. Meer informatie krijgt u telefonisch van Annemiek Bovée via 030 2289569.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>