Logo vierklank.nl
Na de Kerstdagen is meester Peter met pensioen gegaan.
Na de Kerstdagen is meester Peter met pensioen gegaan.
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt….

Hartelijk dank voor het filmpje over de BUZZ bende bij het station op uw site www.vierklank.nl. Een schot in de roos!

Maar ook in de Jan van Eycklaan/Jan Steenlaan zijn er problemen met de nieuwe dienstregeling van U-OV: Lijn 77 rijdt sinds 15 december met harmonicabussen tot 18 meter lang met een frequentie van 10 per uur. Deze enorme bussen wurmen zich door de Jan Steenlaan, een laan die afgelopen zomer is versmald en heringericht met brede fietsstroken. De kwetsbare fietsers (vooral veel schooljeugd en sporters) moeten nu met deze kolossen de laan delen. Dit kwam voor velen (ook gemeenteraadsleden) als een verrassing.

Veel aanwonenden, ouders van schoolgaande kinderen, scholen en sportverenigingen hebben hier natuurlijk afgelopen week al over geklaagd bij U-OV. De reactie van U-OV hieronder aan één van de vele klagers spreekt voor zich (letterlijk citaat en vele malen herhaald in soortgelijke reacties).

'Hartelijk dank dat u ons op de hoogte stelt van de levensgevaarlijke situatie in de Jan steenlaan in Bilthoven. Ik snap dat u ernstig bezwaar maakt tegen de beslissing de route via de Jan Steenlaan te laten lopen, mede vanwege de veiligheid van de fietsers in het verkeer, en de reden dat deze straat verbouwd is om de veiligheid van het fietsverkeer te verbeteren.

De route is vroegtijdig door U-OV vastgesteld, daarna heeft de gemeente de weg heringericht. Onze afdeling Vervoerkunde en de coördinator infrastructuur zijn over deze verkeerssituatie in overleg. U kunt erop vertrouwen dat wij de ernst van de verkeerssituatie inzien en druk bezig zijn met een oplossing. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Fijn weekend'.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Zwieteren - Bilthoven

Meer berichten