Logo vierklank.nl
Locatie Kerkdijk 176 in Westbroek is financieel niet haalbaar als locatie voor brandweerpost Westbroek - Tienhoven. [foto Henk van de Bunt]
Locatie Kerkdijk 176 in Westbroek is financieel niet haalbaar als locatie voor brandweerpost Westbroek - Tienhoven. [foto Henk van de Bunt]

Andere plaats voor Brandweer Westbroek

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht gesprekken gevoerd met de eigenaar van Kerkdijk 176 in Westbroek over aankoop van grond voor de bouw van een nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek – Tienhoven.

Inmiddels is gebleken dat vraag en aanbod te ver uit elkaar liggen om tot overeenstemming te komen. Daarom zijn de gesprekken over aankoop van de grond beëindigd en vervalt de betreffende locatie als vestigingsplaats voor een nieuwe fusiepost.

Binnen het zoekgebied, waar een goed bereik van geheel Tienhoven en Westbroek binnen de door de Veiligheidsregio Utrecht vastgestelde opkomsttijden haalbaar is, was nog één andere locatie in beeld: een locatie van Natuurmonumenten, gesitueerd nabij de Nedereindse Vaartdijk in Westbroek en de Heuvellaan in Oud Maarsseveen. In de gesprekken daarover met de provincie en de ontwikkelingen op het vlak van de stikstofuitstoot is echter duidelijk geworden dat een fusiepost op de andere locatie niet haalbaar is vanwege de externe werking op het omringende Natura2000 gebied. Bijgevolg is binnen het zoekgebied geen haalbare locatie voor de fusiepost beschikbaar.

Tijdelijk
Nu zal onderzocht worden of de huidige brandweerpost Westbroek kan worden omgebouwd tot nieuwe hoofdvestiging voor Tienhoven - Westbroek. Omdat deze locatie zich niet centraal in het dekkingsgebied bevindt is een nevenlocatie in Tienhoven nodig. Om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de eisen van de Arbowetgeving zal voor de brandweerpost Westbroek per februari 2020 uitgeweken worden naar een tijdelijke locatie aan de Dr. Welfferweg in Westbroek.

HvdB

Meer berichten