Logo vierklank.nl
Nieuwe plannen voor het verlaten pand van De Werkschuit.
Nieuwe plannen voor het verlaten pand van De Werkschuit.

Ontwikkellocatie Werkschuit aangeboden aan SSW

De gemeente De Bilt bezit verschillende locaties en gebouwen die op dit moment leeg staan, of op korte termijn leeg komen te staan. Het betreft terreinen met accommodaties die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke gebruikers zijn vertrokken naar een nieuw pand.

door Henk van de Bunt

De vrijkomende locaties zijn panden met een maatschappelijke functie als oude scholen, peuterspeelzalen, sport/gymzalen en buurtcentra, etc. Een van deze locaties betreft de locatie De Werkschuit aan de Beatrixlaan 1 in Bilthoven. Deze locatie komt in aanmerking voor afstoting en herontwikkeling.

Kunst
De Werkschuit is gelegen aan de Beatrixlaan 1 te Bilthoven en is rond 1960 gebouwd. Het maakte onderdeel uit van de Stichting het Kunstenhuis De Bilt. In de Werkschuit werden kunstgerichte lessen gegeven op het gebied van beeldende kunst, dans, theater, schrijven en digitale werkvormen. Zo'n 1500 cursisten hebben nieuw onderdak gevonden in het nieuwe Cultureel en Educatief Centrum (CEC) aan de Melkweg. Inmiddels staat het gebouw leeg. De directe omgeving van het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit woningen met bijbehorende tuinen en openbaar groen, doorgaande verharde wegen, een begraafplaats en een kerk.

Appartementen
De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Beatrixlaan 1 zijn bepaald in het bestemmingsplan 'De Werkschuit' dat is vastgesteld in mei 2017. Op de locatie kan een appartementencomplex met drie à vier bouwlagen worden gerealiseerd voor 12 middel-dure huur- en 16 sociale appartementen. Mede door inzet van het College is de landelijke wetgeving voor midden-huur aangepast en is het nu mogelijk om een percentage midden-huur-woningen in een exploitatieplan bij een bestemmingsplan vast te leggen.

Haalbaarheid
De Woonstichting SSW is de primaire partner bij sociale woningbouwontwikkelingen. In haar 'Bod 2020' geeft SSW aan dat zij op de locatie De Werkschuit graag gebruik maakt van de mogelijkheden om sociale en midden-huur woningen te realiseren. Het College heeft SSW gevraagd om binnen een termijn van zes maanden een haalbaarheidsonderzoek en een bod voor deze locatie uit te brengen. Daarnaast gebruikt het College deze tijd om de sloop van de huidige bebouwing voor te bereiden.

Meer berichten