Logo vierklank.nl
Eindejaarsborrel in Groenekan
Eindejaarsborrel in Groenekan

Eindejaarsborrel in Groenekan

De in 2019 opgerichte Vereniging Groenekan had de bewoners van Groenekan uitgenodigd voor een Eindejaarsborrel op het speelplein en (in) de hal van de Nijepoortschool. Het was een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes. Ook konden de bewoners een enquête invullen met de vraag welke basisvoorzieningen zij in hun dorp belangrijk achten.       (foto Frans Poot)

Meer berichten