Logo vierklank.nl
Op de site van het Online Museum is o.a. een zender ontvanger afgebeeld, die door verzetslieden en geheime dienstmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om vanuit bezet gebied met ‘Londen’ te communiceren. Een van degenen die een illegale zender bediende was de Bilthovense arts Meindert
Op de site van het Online Museum is o.a. een zender ontvanger afgebeeld, die door verzetslieden en geheime dienstmensen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om vanuit bezet gebied met ‘Londen’ te communiceren. Een van degenen die een illegale zender bediende was de Bilthovense arts Meindert (Foto: Picasa)
Historie

Online Museum De Bilt is een 'must' voor iedere inwoner

Maandag 16 december verzamelde heel (cultuur-)historie-minnend De Bilt zich in de galerie 'Kunst in de Kelder' in Bilthoven. Tijdens een oudjaarsbijeenkomst gaf Online Museum De Bilt acte de présence.

door Henk van de Bunt

Voorzitter Alexander Tchernoff opende de feestelijke bijeenkomst. Er viel wat te vieren want het museum is het afgelopen jaar explosief gegroeid, qua aandacht en qua inhoud. OMDB-eindredacteur Dick Berents nam van de gelegenheid gebruik om het nieuwe paradepaardje te presenteren: de digitale versie van de collectie Adri Pieck van de heer van de Horst uit Groenekan.

Gasten
Uitgenodigd waren de vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Maartensdijk, van de Historische Kring d'Oude School in Bilthoven, van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen, vertegenwoordigers van het plaatselijke onderwijs, de redactieleden van de lokale historische bladen en nog veel meer betrokkenen.

Wat betreft het OMDB staan de inwoners van gemeente De Bilt centraal. Samen met de historische verenigingen vormen zij het geheugen van de zes kernen van De Bilt in het herdenkingsjaar 2020. Zij leveren het materiaal en de werktuigen om de plaatselijke geschiedenis van de oorlog en de bevrijding na 75 jaar voor iedereen bereikbaar te maken en onder de aandacht te brengen.

Plaatje
Historicus en secretaris Anne Doedens van het museum, ging kort in op dat wat tot dusver is bereikt en dat wat gaat gebeuren in 2020. Op de site staan inmiddels 800 onderwerpen die de geschiedenis en de kunstschatten van onze kernen laten zien. Ze zijn eenvoudig raadpleegbaar met pc, tablet en mobiele telefoon. Er zijn documentaires en reportages te downloaden uit de reportageserie Levende Monumenten, het Verzet in Maartensdijk in 1944, de aanleg van de A27 en over nog veel meer. Het is: 'plaatje, korte inleiding en 'meer informatie'. In zijn eenvoud ook aantrekkelijk voor jongeren en scholieren.

Vooruitblik
In 2020 zal OMDB samen met de Historische Vereniging Maartensdijk, d'Oude School in Bilthoven en het RHC Vecht en Venen, uitgebreid aandacht besteden aan de geschiedenis van de bevrijding in onze zes kernen. Met uitgebreide informatie over uiteenlopende zaken als de uitdeling van Zweeds wittebrood, gesloopte huizen in 1940, spijsolie uit beukennootjes tijdens de Hongerwinter, het ontvreemden van fietsen door de Duitsers, het lot en de acties van verzetsstrijders. Over de bevrijding en het verzet zijn nu al vele tientallen, verrassende bijdragen te vinden. Dat aantal zal in het herdenkingsjaar 2020 aan de vooravond van 75 jaar bevrijding, alleen maar groeien.

Jeugd
OMDB en zijn partners spannen zich met name in om de jeugd te interesseren. De betrokkenheid van de jeugd is een belangrijk aandachtspunt van redactielid Veroniek Clerx. Ze is benieuwd naar de verhalen van de jeugd van toen. Hoe was het om op te groeien in de dorpen van vroeger? Hoe beleefden de jongens en meisjes de bezettingsjaren? Dick Berents maakte een serie lesopdrachten, onder meer over de bevrijding.

Groei
Het OMDB wil in 2020 doorgroeien naar 1000 onderwerpen. In onderlinge afstemming en uitwisseling met de partners, worden projecten gezamenlijk onder de aandacht van het publiek gebracht. Voorbeeld van zo'n project is de uitgave van een historische, 19e eeuwse schets van de geschiedenis van het landgoed en huis Eyckenstein. Het is ter hand genomen door de redactieleden Anne Doedens en Piet van Hees van het

Meer berichten