Logo vierklank.nl
In 2018 vond de kerstzang ook in de Groenekanse Nijepoortschool plaats.
In 2018 vond de kerstzang ook in de Groenekanse Nijepoortschool plaats.

Kerstzang 2019

Op dinsdag 17 december zal opnieuw kerstmuziek klinken in de Nijepoortschool gelegen aan de Versteeglaan in Groenekan. De ervaringen vorig jaar opgedaan in dezelfde locatie waren positief en maken het bijna vanzelfsprekend om in samenwerking met enkele ouders van leerlingen van de Nijepoortschool een goed programma samen te stellen.

Het thema van de avond zal zijn 'delen', een begrip dat steeds meer inhoud krijgt bij allerlei mensen in Nederland en er buiten. Samenzang vormt, zoals altijd de rode draad, naast koorzang door een spontaan opgericht koor van inwoners van Groenekan en een koor samengesteld uit leerlingen van de school. Het belooft een fijn kerstfeest te worden, waarin kinderen een belangrijke rol zullen spelen. Eén van de ouders zal het kerstevangelie voorlezen. Er wordt een collecte gehouden voor dakloze mensen in Utrecht, waarvan volgens berichten het aantal sterk is toegenomen.

Om 19.00 uur staat de zuid-deur van de school wagenwijd open en om 19.30 uur zullen vele stemmen zingen: 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde'.          (Cor van Doesburg)

Meer berichten