Logo vierklank.nl
Otto Oussoren (rechts) versterkt als commissielid de fractie van Theo Aalbers (ChristenUnie
Otto Oussoren (rechts) versterkt als commissielid de fractie van Theo Aalbers (ChristenUnie

Uit de gemeenteraad van 28 november

Vragenhalfuur
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) stelt een aantal vragen over het aangekondigde zonnepanelenveld bij Maartensdijk. Wethouder Anne Brommersma zegt dat dit een particulier initiatief is en de afspraak is dat de initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor de gesprekken met inwoners. Er is al van alles aan gedaan dus bewoners zijn betrokken. In het vergunningentraject komt de raad nog aan bod. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt vragen over de reactie van de gemeente over een verzoek van de provincie om 5000 statushouders te plaatsen. Wethouder Madeleine Bakker heeft doorgekregen dat het gaat om opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente De Bilt heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien daaraan een bijdrage te leveren. Op vragen van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over een sneltram in De Bilt antwoordt wethouder André Landwehr dat er geen concrete plannen zijn. Vragen van Henk Zandvliet (GroenLinks) over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar aanleiding van de recente Kamerbrief antwoordt Landwehr dat de gemeente De Bilt inzet op een hoogwaardig openbaar vervoer, dat betekent ook de ontwikkeling van station Bilthoven. De voorzitter van de MIRT heeft benadrukt dat er kansen liggen tussen economie en mobiliteit.

door Guus Geebel

Burgemeester Potters verwelkomt Jos van Soest die als Gast van de Raad op uitnodiging van Werner de Groot (CDA) de raadsvergadering bijwoont. 

Otto Oussoren wordt beëdigd en geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van de ChristenUnie.

Meer berichten