Logo vierklank.nl
Ook zonnepanelen op je dak? Leg je oor te luister bij Beng!
Ook zonnepanelen op je dak? Leg je oor te luister bij Beng!

Informatieavond Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! organiseert  informatieavonden over zonnepanelen voor inwoners van gemeente De Bilt. De eerstvolgende huiskamerbijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 3 december in De Bilt onder leiding van een onafhankelijk deskundige. Op de informatieavond kun je al jouw vragen kwijt over zonnepanelen op het eigen dak.

Aanmelden via info@beng2030.nl. Je ontvangt bericht over tijd en plaats, er zijn geen kosten aan verbonden. Neem de energierekening mee om inzicht te krijgen in het verbruik.

Deze infoavonden worden (bijna) maandelijks gehouden, meer informatie in de agenda op www.beng2030.nl.

Meer berichten