Logo vierklank.nl
Ooievaars in Westbroek
Ooievaars in Westbroek

Ooievaars in Westbroek

Het decembernummer van Sint Maerten (het periodiek van de Historische Vereniging Maartensdijk), bevat onder meer een artikel over een al in oude documenten beschreven welkome Westbroekse dorpsgenoot, de ooievaar. Die ooievaar is daar tot op de dag van vandaag een graag en frequent geziene gast.

'Postale zaken in Groenekan' volgt het wel en wee van Willem Barneveld, postbode en later postkantoorhouder in Groenekan. Hij nam als postbode onder meer de 'grote polderroute' voor zijn rekening. Een bijvangst van onderzoek in de archieven van het regionaal streekarchief in Breukelen toont de, eind 20-er jaren, diametraal tegenover elkaar staande opvattingen van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk v.w.b. de vraag of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een vloek of een zegen was.

Nevelen
Verder gaat men in dit decembernummer op zoek naar de historische polder 'het Zek', die in de nevelen van de tijd verdwenen lijkt te zijn en met de feestdagen alweer in zicht sluit dit nummer af met een 'historische' cadeausuggestie.

Het decembernummer van Sint Maerten ligt vanaf 20 november bij de verkooppunten voor de losse verkoop; bij Van der Neut, Groenekanseweg 5 in Groenekan, bij Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk en bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven.        

(Frank Klok)

Meer berichten