Logo vierklank.nl
Hier ligt geen verkeersdrempel, waardoor automobilisten te hard rijden.
Hier ligt geen verkeersdrempel, waardoor automobilisten te hard rijden.

Huidige verkeerssituatie Jan Steenlaan Bilthoven

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Tijdens deze avond konden belangstellenden zich aansluiten bij een monitoringgroep.

door Walter Eijndhoven

Donderdag 14 november kwam de monitoringgroep voor de tweede maal bijeen in de Coesfeldzaal in Jagtlust. Hoe zijn de reacties tot nu toe met betrekking tot het verkeer op en rond de Jan Steenlaan? Uit de monitoringgroep kwamen ook tijdens deze tweede ontmoeting diverse positieve en negatieve reacties.

Hoek
Om maar direct met de negatieve reacties te beginnen: veel weggebruikers hebben geen idee wie voorrang heeft op de hoek Jan Steenlaan/ Rembrandtlaan. Is dat de fietser? Of de automobilist? Volgens de monitoringgroep staan haaientanden afgebeeld, maar zijn deze erg slecht zichtbaar voor het verkeer. Een andere negatieve reactie betreft het weggedeelte tussen de Ostadelaan en de Ruijsdaellaan. Hier ligt geen verkeersdrempel, waardoor diverse automobilisten te hard rijden.

Smiley
Het bordje met de 'smiley' wordt gemist in de Jan Steenlaan. Verkeersdeelnemers kregen een smiley te zien als zij zich hielden aan de maximum snelheid. Vanuit de gemeente wordt dit bord slechts enkele weken op een bepaalde plek neergezet, waarna het bord met de smiley weer verdwijnt naar een andere plaats binnen de gemeente. De monitoringgroep vraagt aan de gemeente of dit bord weer enige tijd op de Jan Steenlaan mag staan, voornamelijk vanwege de nog steeds onveilige situatie voor fietsers op de Jan Steenlaan.

Appen
Nog meer minpunten: veel ouders met sportende kinderen rijden nog steeds veel te hard. Omwonenden aan de Jan Steenlaan ergeren zich groen en geel aan het gedrag van deze ouders. Ook appende jeugd brengen zichzelf en overige verkeersdeelnemers in gevaar. De monitoringgroep zou graag zien dat de politie meer aanwezig is en handhaaft. Als voorbeeld noemt zij de periode na de schoolvakanties. Leden van de monitoringgroep constateren dat regelmatig fietsers worden weggedrukt door passerende auto's, terwijl de fietsveiligheid leidend is op de Jan Steenlaan.

Vergeten straatjes
Omwonenden van de zogenaamde 'vergeten straatjes' (Jan Gossaertlaan, Clara Peeterslaan, Joos van Clevelaan) voelen zich in de steek gelaten door gemeente De Bilt. Op de Jan Gossaertlaan heeft de gemeente een verkeersdrempel aangelegd. Deze is echter zo laag dat het verkeer geen enkele hinder ondervindt van deze drempel. Aanwonenden zien de Jan Gossaertlaan als een soort racebaan. Behalve als racebaan wordt de Jan Gossaertlaan ook gebruikt als doorgangsroute naar de scholen (HNL/ WP) en de sportvelden. Via Googlemaps wordt de Jan Gossaertlaan zelfs aanbevolen in plaats van de route Jan van Eyklaan/Jan Steenlaan.

Nacht
Communicatie met de gemeente wordt ook genoemd als minpunt. Middenin de nacht vonden werkzaamheden plaats op de Rembrandtlaan, waardoor omwonenden uit hun slaap werden gehouden. De gemeente heeft hierover niet gecommuniceerd met omwonenden. Veel omwonenden hebben vragen omtrent het busverkeer. Station Bilthoven is het eindpunt van de bus. In De Bilt en Bilthoven-Zuid stappen de meeste passagiers uit, waardoor de bus in Bilthoven-Noord (Jan Steenlaan en omliggende lanen) zo goed als leeg is. De gemeente liet weten dat vanaf december geen 'grote' bussen meer via de Rembrandtlaan rijden.

Slaapdorp
Veel onduidelijkheid heerst nog bij omwonenden en weggebruikers over de situatie Jan Steenlaan. Wat gaat er gebeuren met het gebied rond het station? Vanuit de groep wordt geantwoord: 'De Jan Steenlaan is nog niet geheel ontwikkeld, omdat de wethouder afwacht hoe de ontwikkelingen zijn: 'Wordt station Bilthoven in de toekomst gebruikt door studenten vanuit Utrecht en Amersfoort richting Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht? Of blijft De Bilt een slaapdorp, waarbij inwoners forenzen naar andere plaatsen'.

Positief
Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Ook positief nieuws werd genoemd: het overgrote deel van de automobilisten gedraagt zich netjes op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Ook de belijning op de Jan Steenlaan is goed. Er is dus al grote vooruitgang geboekt.

Voor vragen of klachten kunnen burgers de gemeente bereiken via gemeenteraad@debilt.nl deze vragen komen bij de gemeenteraadsleden terecht, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Meer berichten