Logo vierklank.nl
De positief ingestelde bewoners van Holl. Rading werden overtuigd van de daadkracht van RWS en 3Angle op dit dossier en gingen vervolgens de problematiek en bestrijding ervan ter plekke bekijken. (foto Adri Gerssen)
De positief ingestelde bewoners van Holl. Rading werden overtuigd van de daadkracht van RWS en 3Angle op dit dossier en gingen vervolgens de problematiek en bestrijding ervan ter plekke bekijken. (foto Adri Gerssen)

Informatie over bestrijding Japanse Duizendknoop

Woensdag 13 november organiseerde Rijkswaterstaat (RWS) samen met aannemer 3Angle een informatiemiddag in het Dorpshuis van Holl. Rading over het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Deze exotische plant hoort niet in onze natuur thuis, maar heeft zich hier wel geworteld; zo ook langs het talud van de A27 in Hollandsche Rading.

Augustus 2019 is Rijkswaterstaat een proefproject gestart langs de A27/A1 om de Japanse Duizendknoop te bestrijden zodat de traditionele vegetatie weer de ruimte kan krijgen en de biodiversiteit bevorderd wordt.

Conclusies
Inmiddels kan al een aantal conclusies worden getrokken. De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht, waardoor andere natuurlijke vegetatie weggeconcurreerd wordt. Daarnaast wortelt de Japanse Duizendknoop zeer diep en heeft elk stukje van een afgesneden plant de potentie om uit te groeien tot een compleet nieuwe plant, waardoor de verspreiding van de plant zeer snel verloopt. Maar de plant kan slecht tegen droogte en hij houdt niet van schaduw.

Bestrijding
Voor de bestrijding van de plant zijn al verschillende methoden onderzocht. De beste opties lijken nu de planten regelmatig uit de grond te trekken of uit te graven en dit te herhalen en te herhalen etc. Een  alternatief is éénmaal per maand
maaien. Een ander alternatief is kokend water op de planten en vervolgens op die plek bloemen inzaaien. Dat alles kost menskracht, maar is milieuvriendelijk. De bestrijding moet echter een lange adem hebben en zich sterker tonen dan de plant. Bewoners die deze plant willen verwijderen wordt geadviseerd het plantenafval van de Japanse Duizendknoop in de grijze bak voor restafval te doen. Zelf composteren of in de groene bak doen is géén optie.

Contract
Er is geld binnen RWS vrijgemaakt voor de bestrijding van deze plant en er is met de bestrijders een contract afgesloten voor acht jaar. Maar men hoopt in vier jaar al goed opgeschoten te zijn.       

(Kees Floor)

Meer berichten