Logo vierklank.nl
Leden van de werkgroep KidS en medewerkers van Kunst Centraal, Kunstenhuis en IDEA.
Leden van de werkgroep KidS en medewerkers van Kunst Centraal, Kunstenhuis en IDEA.

Cultuureducatie op basisscholen De Bilt

door Henk van de Bunt

Cultuureducatie is één van de vakgebieden waarin les gegeven wordt op de basisschool. Een daarvoor eertijds in het leven geroepen Werkgroep KidS is samengesteld uit o.a. vrijwilligers, medewerkers vanuit het Kunstenhuis, Kunst Centraal, het Landschap Erfgoed Utrecht en het Onderwijs.

In deze gemeente bestaat sinds 1992 de werkgroep Kunst In De School. De werkgroep, waarin onderwijsgevenden en ouders participeren, zorgt voor een zo afwisselend mogelijk kunstaanbod voor elke groep in de basisschool met jaarlijks twee à drie activiteiten. Sommige activiteiten zijn in de eigen school, voor andere kunstzinnige voorstellingen moeten de groepen soms naar een locatie in de onmiddellijke omgeving of verder weg.

Cultuur
Werkgroep KidS (Kunst in de School) ontstond in 1992. Ignace de Jong, oud directeur van de Michaelschool was mede-initiatiefnemer. Verschillende toelagen die Biltse basisscholen tot dan toe ontvingen, verdwenen o.a. het schoolzwemmen. Er bleef daarna nog een bedrag beschikbaar en schooldirecteuren besloten unaniem dat aan culturele vorming te besteden. Julianaschooldirecteur Ella Prins vertegenwoordigt de schooldirecteuren in Werkgroep KidS: 'Bijna alle basisscholen in de gemeente De Bilt nemen inmiddels aan het KidS-programma deel. Het programma is zodanig opgesteld dat de kinderen in hun basisschooltijd met alle kunstvormen in aanraking komen. Ze bezoeken een theater- of dansvoorstelling, een museum of hebben een ontmoeting met een schrijver'.

Kunstdisciplines
Frankie van Sluijs (lid werkgroep KidS): 'Het College van Basisschooldirecteuren heeft de Werkgroep de opdracht gegeven een passend Kunst- en Cultuurprogramma aan te bieden aan alle basisscholen in de Gemeente De Bilt. Het enthousiasme van de werkgroep-leden komt voort uit de overtuiging dat mensen creativiteit nodig hebben. De Kunst- en cultuurprogramma's die de kinderen in het primair onderwijs krijgen aangeboden, leert de kinderen om hun creativiteit te gebruiken en om deze verder te ontwikkelen. Met alle kunstdisciplines (theater, dans, beeldende kunst, muziek, literatuur, film en foto) komen de kinderen in aanraking. De kunstenaars zijn professionele makers. De leerkrachten en cultuurcoördinatoren krijgen een jaarprogramma aangeboden voor alle basisschoolgroepen Zij werken met hun inzet mee aan het versterken van de creatieve kracht van elk kind. In een snel veranderende maatschappij is deze kracht essentieel om goed te functioneren'.

Cultuur
Zij vervolgt: 'Ook cultuureducatie wordt aangeboden, in en buiten de school. Deze kunst en cultuurprogramma's stimuleren de kinderen om betekenis te geven aan de wereld om zich heen. Ze ontdekken hun eigen talent en gaan meer durven. Zij leven zich in anderen in en leren goed te kijken en kritisch te denken'. De aangeboden programma's van het Kunstmenu, worden naast de leden van Kunst Centraal ook door de werkgroep KIDS gezien en mede-beoordeeld op kwaliteit en geschiktheid voor de kinderen. Ook zijn de leden van de werkgroep publieksbegeleider bij de voorstellingen in Het Lichtruim en bij de opera Het Zwanenmeer in Amersfoort. Ella Prins: 'Maar het allerbelangrijkste zijn de kinderen, de leerkrachten van de basisscholen en daar spelen de cultuur-coördinatoren een grote rol in.

Kunst
Een greep uit het programma van Kunst en Cultuur in november; theatergroep Matrose, bestaande uit drie theatermakers, speelt de theatervoorstelling Don Juan 'Iets met liegen en bedriegen'; een voorstelling voor groep 6 van de basisschool, gebaseerd op het eeuwenoude toneelstuk van Molière: een schurk (of held)', die alle regels aan zijn laars lapt, vijanden heeft door het gehele land en elk meisje, dat hij in de ogen aankijkt stapel verliefd op hem maakt. Na afloop is er een gesprek met de groep en reflecteert men gezamenlijk op het verleden en het heden. Op 7 november is deze voorstelling in de St. Theresiaschool om 10.45 uur in de gymzaal en een dagje later op de Julianaschool ook om 10.45 uur, eveneens in de gymzaal. Het gehele programma is te vinden op https://www.kunstcentraal.nl/blog/gemeente/de-bilt

Meer berichten