Logo vierklank.nl

*Lezersactie*Presentatie van het boek Grote woorden

Emeritus-hoogleraar Martien Brinkman verzorgt op 1 november een inleiding over zijn boek 'Grote Woorden'.
Emeritus-hoogleraar Martien Brinkman verzorgt op 1 november een inleiding over zijn boek 'Grote Woorden'.

door Henk van de Bunt

Op Allerheiligen, vrijdag 1 november om 20.00 uur geeft auteur Martien Brinkman in de kelder van de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven een presentatie n.a.v. van het verschijnen van zijn nieuwste boek 'Grote Woorden'.

Martien Brinkman woont in De Bilt en is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceerde in 2014 Hun God de mijne? (over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt) en in 2018 Dicht bij het onuitsprekelijke (veertien dichters over het onzegbare).

Woorden
De auteur gaat in op de betekenis van een elftal 'grote woorden' (traditie, God, schepping, kwaad, schuld, plaatsvervanging, opstanding, vrijheid, liefde, dood en gebed). Een 11 hoofdstukken tellend, verdiepend boek, dat literatuurkritiek, cultuurfilosofie en theologie combineert. Het is geschreven voor hen die geïnteresseerd zijn in grote woorden die eeuwenlang de westerse cultuur hebben gedragen. Afkomstig uit de christelijke traditie hebben ze hun weg gevonden in de rechtspraak, het onderwijs, het sociaal stelsel en de kunsten. Sommige van die woorden hebben hun oorspronkelijke setting bewaard, andere zijn daar volledig van losgezongen. 'Grote woorden' plaatst ze weer in een samenhangend perspectief.

Overwonnen aarzeling
Brinkman: 'Ik heb geaarzeld of ik aan deze elf hoofdstukken nog een persoonlijk slotwoord zou toevoegen. Lang werd ons immers in de theologie voorgehouden dat het om de zaak (het evangelie) gaat en niet om de persoon. In z'n algemeenheid lijkt me dat waar. Theologen laten doorgaans hooguit in (afscheids-)interviews het achterste van hun tong zien. Iets vergelijkbaars heeft zich ten aanzien van schrijvers en dichters voorgedaan. Het gaat om hun werk, het eindproduct, zo werd ons voorgehouden. De persoon van de schrijver of dichter doet er niet toe. Zelf heb ik in mijn interpretatie van schrijvers en dichters altijd hun biografie mee laten spreken, zonder daarbij overigens de speelruimte tussen iemands biografie en zijn werk te miskennen. Dat geldt ook voor de theologie. Persoon en zaak horen bij elkaar. Vandaar dat ik in de hoofdstukken zo af en toe persoonlijke ervaringen laat meeklinken. Ik plaats die tegen de achtergrond van een klasse-reünie van mijn lagere schoolklas. Op zulke reünies pleegt een mens zich immers af te vragen: waarom ben ik geworden wie ik ben en zijn zij geworden wie zij zijn?'

Gevarieerd
De presentatie kent een gevarieerd programma met muziek van het Biltse saxofoonkwartet Xasaxa (deze avond met trompet) o.l.v. Ankie de Niet. In dit afwisselende programma van anderhalf uur leidt de auteur kort een paar hoofdstukken in, dragen PieterJan Mellegers en Hannie Dorr proza- en poëziefragmenten uit het boek voor en reageert Ype Viersen, gevangenispredikant te Utrecht, op het hoofdstuk over het kwaad. Graag vooraf aanmelden via info@bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2281014.

Lezersactie
Het boek Grote Woorden is vanaf nu te koop. Onder lezers van De Vierklank wordt een aantal exemplaren verloot. Stuur een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Brinkman. Tijdens de inloop van de presentatie op vrijdag 1 november bij de Bilthovense Boekhandel kunnen de winnaars hun boek in ontvangst nemen.

Meer berichten