Logo vierklank.nl
Tijdens het dorpsberaad kwam ook de biodiversiteit van Westbroek ter sprake.
Tijdens het dorpsberaad kwam ook de biodiversiteit van Westbroek ter sprake.

Meer biodiversiteit in Westbroek

door Walter Eijndhoven

Donderdag 17 oktober kwam tijdens het Dorpsberaad in Westbroek de biodiversiteit in het dorp ter sprake. Zowel openbaar groen als de eigen tuin kwamen hierbij aan bod. Wat kunnen inwoners doen om Westbroek aantrekkelijker te maken voor dieren en planten? Plannen zijn er in ieder geval volop.

Om deze plannen ten uitvoer te brengen, werd begin dit jaar een werkgroep opgericht, bestaande uit Agaath van Klaren, André Laarakker, Karien Scholten, Willem Muis, José Stortelder, Antoinette Verhoef en Yvonne Mathot. Zij maakten zich ernstig zorgen over de grote afname van planten- en diersoorten in de onmiddelijke omgeving van Westbroek. Gekeken werd naar de biodiversiteit tussen 1700 en 2019. Uit cijfers blijkt dat hedentendage nog maar 20% van de soorten voorkomt ten opzichte van ongeveer 300 jaar geleden. Een achteruitgang van 80%. Leden van de werkgroep willen hieraan graag iets doen.

Ecosystemen
Wat is biodiversiteit precies? De Wageningen University and Research (WUR) hanteert de volgende definitie: biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied- van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar zij deel van uitmaken. Met andere woorden: het totaalpakket aan levende organismen en systemen- en de interacties daartussen binnen alle ecosytemen (bos, woestijn, regenwoud, poolgebied, gebergte enzovoort).

Bloemenlint
Om meer biodiversiteit te verkrijgen wil de werkgroep een bloemenlint creëren in Westbroek. Hierdoor worden de diverse natuurgebieden met bloeiende akker-en weideranden met elkaar verbonden en hebben dieren toegang tot een groter natuurgebied. Met gemeente, provincie en waterschap maakt de werkgroep beleid voor het ecologisch maaien van de graslanden. Dit betekent niet te vroeg, maar ook niet te laat maaien in verband met broedende weidevogels. Ook wil zij in fasen maaien, zodat dieren de tijd krijgen naar een ander stuk grasland te verkassen. Dit is onder andere ook in het belang van de netelringpoot (een bodemwants) om te overleven. Dit betekent een aanpssing van het maaiseizoen.

'Om de biodiversiteit te meten in ons dorp, namen wij de Kerkdijk onder de loep', vertelt werkgroepslid Karien Scholten. 'Wij keken voornamelijk naar de voorkomende insectensoorten en vonden onder andere: diverse mierensoorten, veldsprinkhaan, groot langlijf (een zweefvliegensoort en familie van de wilde bij), lieveheersbeestje, struiksprinkhaan, pyamazweefvlieg, pantserjuffer en vuurjuffer (de laatste twee soorten zijn libellen)'.

Rommelhoekje
De werkgroepsleden willen van de inwoners van Westbroek weten wat gedaan kan worden om in het dorp een zo groot mogelijke biodiversiteit te verkrijgen. Wat heb je daarvoor nodig en wat kun jezelf doen? Scholten: 'Zelf hebben wij ook diverse tips voor anderen: als je aan de weg woont, maai dan slechts twee keer per jaar, maak een rommelhoekje in je tuin voor de insecten (dit trekt tevens meer vogels aan), gebruik geen neonicotinoïden (bijen en andere insecten sterven aan dit gif) en minder bestrating in de tuin. Om nog meer biodiversiteit te verkrijgen kun je ook denken aan meer beplanting binnen de nieuwbouw, het aanleggen van een pluktuin en een voedselbos en het herbeplanten van de Kerkdijk met diverse soorten bomen'.

Wie hieraan wil meedoen en zijn/ haar tuin natuurvriendelijker wil maken, kan veel informatie vinden op: www.bijenlandschap.nl en op www.wildeweelde.nl.

Meer berichten