Logo vierklank.nl
Nieuw groenbeleid van gemeente De Bilt.
Nieuw groenbeleid van gemeente De Bilt.

Dat willen wij 'effe' kwijt ….

Actueel groenonderhoud versus motie 'Biodiversiteit'

Sinds de Gemeente De Bilt de Biga Groep opdracht heeft gegeven het groen te 'onderhouden', is de situatie van de plantsoenen en groenstroken in Maartensdijk drastisch achteruit gegaan. De Biga Groep toont namelijk geen enkele vakkundigheid in het snoeien van bomen en planten.

Integendeel: de Biga Groep blinkt uit in het verminken van beplanting waarbij, in een groot aantal gevallen, planten zodanig worden teruggesnoeid of afgezaagd, dat deze helemaal niet meer uitlopen. Daardoor is er in toenemende mate sprake van onwenselijke aanwas van onkruid (brandnetel, braam en vogelkers, enz.).

Maar nu is de situatie nog ernstiger geworden: er wordt niet meer (slecht en destructief) gesnoeid, nee, groenstroken worden nu rücksichtslos gemaaid. Vrijdag 20 september werden inwoners van Maartensdijk geconfronteerd met een nieuwe methode van het groenonderhoud door de gemeente De Bilt. Een voertuig dat normaalgesproken gebruikt wordt voor het snoeien van hagen werd nu ingezet om de groenstroken te 'snoeien'. Het gevolg is dat alle hoge en middelhoge struiken tot 0,75m hoogte werden teruggebracht.

Hierdoor is er dus geen sprake van vakkundig snoeien met het behoud van vorm en de indeling van de groenstrook als uitgangspunt, maar van het sluipenderwijs elimineren van het openbare groen.

Op 16 juli eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de motie 'Biodiversiteit' aangenomen. Hoe is het mogelijk dat zo'n motie enerzijds de steun van de gemeenteraad heeft, terwijl anderzijds het openbare groen in opdracht van de gemeente De Bilt onherstelbaar wordt vernield?

Met vriendelijke groet, mede namens anderen

Philip Gerards, Maartensdijk

Meer berichten