Logo vierklank.nl
Ook in 2017 en jaren daarvoor werd de opslag in het heideveld in de Ridderoordse bossen verwijderd. [foto Henk van de Bunt]
Ook in 2017 en jaren daarvoor werd de opslag in het heideveld in de Ridderoordse bossen verwijderd. [foto Henk van de Bunt]

Natuurwerkdag in Gemeente De Bilt

Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers aan het werk voor het beschermen en behouden van natuur en landschap tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag met als thema biodiversiteit.

Door heel Nederland gaan deelnemers aan de slag voor wilde bijen, vlinders, watersalamanders en nog veel meer soorten. In de Gemeente De Bilt zijn er ook verschillende locaties die mee doen.

Er zijn zaterdag 2 november ruim 45 locaties in provincie Utrecht. Het is ontspannend, gezond en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligers-dag in het groen. En bovenal draagt men dan ook nog eens bij aan het beschermen en behouden van natuur en landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, wilgen knotten, fruitbomen snoeien, takkenrillen maken. Kinderen zijn ook van harte welkom.

Activiteiten in De Bilt
In de gemeente De Bilt zijn er drie activiteiten. Bij Landgoed Vollenhoven kan er geholpen worden de elzenopslag langs de watergangen te verwijderen zodat kikkers meer zonlicht krijgen. Bij de Ridderoordse bossen wordt de opslag van het heideveld verwijderd en ongewenste begroeiing uitgedund. Bij Landgoed Oostbroek wordt er gewerkt aan de oeverbeplanting. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl.

Biodiversiteit
Het verlies aan biodiversiteit - de afgelopen decennia ruim 70% - is een grote zorg. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten van levende organismen binnen een bepaalde omgeving, oftewel, het aantal soorten planten en dieren in een bepaald gebied. Dit geheel is voor de mens van levensbelang. Het zorgt tenslotte voor de zuurstof die men inademt, levert een gezonde bodem voor voedselproductie en zoet water en het is de groene leefomgeving van planten en dieren.

Meer berichten