Logo vierklank.nl
Burgemeester Sjoerd Potters luistert aandachtig naar de ervaringen van VPTZ-vrijwilligers.
Burgemeester Sjoerd Potters luistert aandachtig naar de ervaringen van VPTZ-vrijwilligers.

Burgemeester op bezoek bij VPTZ de Biltse kernen

Dinsdagavond 8 oktober bracht burgemeester Sjoerd Potters een werkbezoek aan VPTZ de Biltse kernen. In aanwezigheid van 15 vrijwilligers, coördinator Geza Mobers en een afvaardiging van het bestuur, ging hij in gesprek over de motivatie en het werk van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen bieden in gemeente De Bilt ondersteuning bij patiënten thuis en waken ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het werd de burgemeester duidelijk dat zij in heel uiteenlopende situaties terechtkomen. Zo kan het gaan om ondersteuning van korte duur omdat de situatie snel verslechtert, 24-uurszorg wordt geregeld of de patiënt verhuist naar een hospice.

Inkijk in levensloop
Ook zijn er situaties met langere ondersteuning waarbij een band met de patiënt en diens naasten kan worden opgebouwd. Vrijwilligers krijgen dan een inkijk in de levensloop van de patiënt en diens familie. Als betrokken buitenstaander wordt de vrijwilliger dikwijls in vertrouwen genomen door zowel patiënt als naasten. Patiënten moeten soms even wennen aan een vrijwilliger, en voelen zich gastheer of gastvrouw. Een vrijwilliger is echter geen bezoek. Ze bieden zorg en nabijheid als het nodig is, maar gaan ook rustig met een boek in een hoekje van de kamer zitten.

Veilige sfeer
De burgemeester heeft kunnen ervaren, dat in het vrijwilligersteam een veilige sfeer heerst, waar in openheid en vertrouwen ervaringen en emoties worden gedeeld en waar tegelijkertijd ook ruimte is voor humor en luchtigheid. Er is oog voor zelfzorg van de vrijwilligers. Hierbij onderstreepte de burgemeester, dat het aangeven van grenzen juist ook in het werk van de VPTZ van essentieel belang is wil je wat voor een ander kunnen betekenen. Potters deelde ook eigen verlieservaringen en gaf aan hoe belangrijk ondersteuning is in het intense proces van afscheid nemen. Hij benoemde hoe waardevol dit vrijwilligerswerk is in onze gemeente en wenste dat patiënten en mantelzorgers de VPTZ weten te vinden voor ondersteuning. Voor meer informatie zie www.vptz-debiltsekernen.nl.

Meer berichten