Logo vierklank.nl
Een van de locaties waarop woningbouw mogelijk is ligt aan de Sperwerlaan in Bilthoven.
Een van de locaties waarop woningbouw mogelijk is ligt aan de Sperwerlaan in Bilthoven.

Wethouder presenteert locaties voor 212 woningen

door Guus Geebel

'We presenteren een samenhangend pakket van allerlei maatregelen om de woningmarkt in De Bilt een impuls te geven', aldus wethouder Dolf Smolenaers op 4 oktober bij een presentatie van locaties van gemeentegrond waarop woningbouw mogelijk is.

De wethouder vertelt dat in 2016 het beleid is vastgesteld en het blijkt dat er veel gebouwd moet worden. Er zijn veel te weinig appartementen voor jongeren en ouderen. De behoefte aan sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen is groot. 'De raad heeft veel nadruk gelegd op de bouw van sociale huurwoningen. Dertig procent is het streven maar eigenlijk moet je kortstondig wat meer gaan bouwen. Om dat te stimuleren leggen we vast dat projectontwikkelaars een bijdrage moeten leveren aan de gemeentelijke opgave, dus dat zij ook sociale- en middenhuurwoningen moeten bouwen. Doen ze dat niet dan moeten ze geld storten in een volkshuisvestingsfonds. We zien dat de afgelopen tien jaar in de vrije sector nauwelijks een bijdrage wordt geleverd aan ons beleid. Op het moment dat ontwikkelaars met een nieuw plan komen dat niet in het beleid past moeten ze een bijdrage leveren aan het  gemeentelijke beleid door te betalen. Bouwers die wel sociaal willen bouwen kunnen geld uit het fonds krijgen om hun plannen rendabel te maken.'

Nieuwe sporen
De gemeenteraad heeft het college gevraagd de locaties van gemeentegrond waarop gebouwd kan worden in kaart te brengen. Op basis van de notitie 'Uitgangspunten woningbouwambitie' die de raad in december aannam, zijn nu dertien locaties aangegeven waarop gebouwd kan worden. Die zijn staan op de website van de gemeente vermeld, www.debilt.nl/woningbouw. De provincie is nodig om te bekijken waar buiten de bebouwde kom gebouwd kan worden. 'We gaan alles doen, want de nood is heel erg hoog, wachtlijsten voor sociale huur zijn erg lang en de koopprijzen stijgen. Daarnaast kunnen mensen niet doorstromen vanuit sociale huurwoningen als ze wat meer verdienen, want er is eigenlijk geen alternatief voor ze. Dus je moet ook iets ertussen bouwen. Er is dus ook een belangrijke focus op middenhuur. We zetten in op allerlei nieuwe sporen.'

Bouwen
'We hebben wel een goede afweging gemaakt van waar wel en waar niet, maar dan zullen er altijd mensen zijn die het niet op die plek willen. Maar we vinden het wel belangrijk om de stap te zetten op de plekken die we daar goed voor hebben uitgekozen. De raad heeft er zelf om gevraagd en dus komen we met een voorstel. Daar zal heel veel debat over zijn zowel bij bewoners als in de raad. We komen wel met een afgewogen pakket waarin wellicht pijn zit, maar de totaalsom is dat we voor het eerst in jaren daardoor veel meer kunnen gaan bouwen. We zijn er niet alleen voor mensen die al een huis hebben, maar ook voor de mensen die maar geen huis kunnen krijgen.' Smolenaers denkt dat veel inwoners zich daarin herkennen. 'Zeker als hun kinderen geen woning in de gemeente kunnen vinden en dat willen we ook niet, dus we moeten wel een keer een stap maken.' Op 31 oktober wordt het voorstel in de raad besproken. In totaal gaat het om 212 woningen. 'Met de raad is afgesproken dat alle programmering op de locaties indicatief is, dat wil zeggen dat het nog niet honderd procent vaststaat. In overleg met de buurt gaan we het verder bekijken.'

         

Meer berichten