Logo vierklank.nl
Op trektelpost Jacobsteeg werden 49 vogelsoorten waargenomen.
Op trektelpost Jacobsteeg werden 49 vogelsoorten waargenomen.

Vogels tellen tijdens Euro Birdwatch

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 5 oktober telden duizenden vogelaars in heel Europa op dezelfde dag alle trekvogels op hun weg naar het zuiden. Ieder jaar vindt deze trek plaats in zowel voorjaar als najaar. Vogelbescherming Nederland coördineert dit grootse evenement in eigen land. Leden van de Vogelwacht in De Bilt/ Zeist telden mee.

Gedurende de vogeltrek wordt iedere zaterdag, vanaf een half uur voor zonsopgang, geteld door leden van de Vogelwacht Utrecht. De afdeling heeft twee trektelposten binnen gemeente De Bilt, in de Jacobssteeg in De Bilt en bij de Hoogekampse Plas tussen De Bilt en Groenekan.

Trekdag
Ook tijdens de Euro Birdwatch op zaterdag 5 oktober telden zo'n tien leden van de lokale afdeling, de trekvogels die langskwamen. 'Vandaag is een mooie trekdag, hoewel de lucht misschien net iets te blauw is. Daardoor zijn vogels minder goed zichtbaar', vertelt vogelaar Anton Schortinghuis. 'Wij zitten nu al, na anderhalf uur tellen, op ruim dertig waargenomen soorten. Vooral de kolgans en de gaai doen het goed'. Ook veel standvogels lieten zich mooi bekijken, waaronder ijsvogel en waterral.

Invasie
Over het hele land worden veel gaaien (vroeger vlaamse gaaien genoemd) waargenomen. 'Dit jaar is er een invasie gaande', legt Schortinghuis uit. 'Noord- en Oost-Europa hebben dit jaar een goed broedseizoen gehad en er zijn veel jonge gaaien uitgevlogen. Deze komen nu allemaal onze kant uit. Terwijl in het noorden en oosten van Europa dit jaar weinig voedsel voorhanden is en West-Europa juist een goed mastjaar (veel eikels en dergelijke) heeft, komen gaaien in grote aantallen naar Nederland'.

Kolganzen
Ondertussen vliegen de vogels je om de oren. Een groepje kolganzen verderop, een sliert aalscholvers vliegt over, terwijl de lokale vogels zich ook goed laten zien: een roodborsttapuit op een paaltje verderop in het weiland, twee laag langsvliegende torenvalken en dan weer een groep overtrekkende veldleeuweriken, witte kwikstaarten, kneuen, putters of koperwieken.

Grauwe gans
Uiteindelijk werden in bijna vijf uur tijd 3.398 vogels geteld op de Jacobssteeg, verdeeld over 49 soorten, met als meestgetelde soort de grauwe gans en de smelleken (kleinste valkensoort uit Scandinavië) als meest bijzondere soort. Overige soorten: buizerd, sperwer, bruine kiekendief en grote gele kwikstaart. Lokale vogels (ter plaatse): waterral, ijsvogel, groene specht en dodaars.

Nederland
Gedurende de dag kwamen uit heel Nederland gegevens binnen. Totaal werden 566.813 vogels geteld, verdeeld over 208 soorten. Tijdens de tussenstand op 5 oktober tot 17.30 uur bestond de top tien uit: spreeuw (159.905), kolgans (69.497), vink (54.344), sijs (47.026), zanglijster (31.922), kokmeeuw (21.920). graspieper (19.081), koperwiek (16.848), grauwe gans (15.533) en gaai (14.331).

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>