Logo vierklank.nl
Voorzichtig proberen de kinderen hun eerste slagen te maken op het ijs.
Voorzichtig proberen de kinderen hun eerste slagen te maken op het ijs.

IJsclub Biltsche Meertje organiseert schoolschaatsen

door Kees Diepeveen

Op woensdag 2 oktober gaf Martin van Veelen (directeur van scholenstichting Delta) het startschot voor het schoolschaatsen voor leerlingen van groep 5 van de basisscholen in De Bilt. Vijftien basisscholen met ongeveer 500 leerlingen namen hieraan deel en maakten gedurende tweemaal een uur op speelse wijze kennis met de schaatssport.  

Al een aantal jaren organiseert IJsclub Biltsche Meertje (IJBM) samen met de basisscholen in De Bilt het schoolschaatsen voor de kinderen van groep 5. Vorig jaar deden 8 scholen mee met ongeveer 240 kinderen, dit jaar, op 3 scholen na, alle basisscholen. IJBM verzorgt per school in twee aaneengesloten weken twee uur de begeleiding/instructie van de kinderen op het ijs van de Vechtse Banen in Utrecht.

Vechtse Banen
Paul van Haren voorzitter van IJBM: 'Wij vinden het leuk om dit te doen en ook onze naam een beetje eer aan te doen: 'IJsclub het Biltsche meertje'; door onze afhankelijkheid van ijs is ons sportveld, het Biltsche meertje niet vaak te gebruiken. Daarom wijken we uit naar de Vechtse Banen. Het schoolschaatsen is een goede gelegenheid om toch bij kinderen en ouders uit De Bilt in beeld te blijven. Vanuit de vereniging doen per keer 6 tot 8 vrijwilligers mee, leden die weten hoe belangrijk het is om bij je eerste schreden op het gladde ijs goed begeleid te worden. Er wordt gespeeld en geoefend in een afwisselend programma'. Duidelijk te zien was dat de kinderen het zeer waardeerden, ook degenen met weinig ijservaring. Daar wordt speciaal aandacht aan besteed.

FSB-fonds
IJBM tracht de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat lukt omdat over entree en schaatshuur goede afspraken gemaakt zijn met de Vechtse banen en Duo-sport. Deze laatste organisatie ondersteunt IJBM met het kennismakingsprogramma voor de kinderen. Ook het FSB-fonds van de Biltse Sport Federatie levert een financiële bijdrage in de vorm van subsidie voor de entree en schaatshuurkosten. Voor vervoer naar de ijsbaan schakelen de scholen meestal ouders en begeleiders in. Hiermee blijven de kosten voor de leerlingen zo laag mogelijk; dat is een belangrijk uitganspunt voor IJBM en de basisscholen.

Nieuwe leden
Natuurlijk hoopt de ijsvereniging met al zijn inspanningen er ook weer wat nieuwe jeugdleden aan over te houden. Vorig jaar leverde het schoolschaatsen 10 nieuwe leden op. Paul van Haren:' Het zou mooi zijn als dat er dit jaar 20 zijn omdat we nu met circa twee maal zoveel kinderen werken. Het zijn in principe allemaal kinderen van rond de 8 jaar. De ideale leeftijd om te verkennen welke sport je gaat doen. Wij hopen natuurlijk hen zo enthousiast te kunnen maken dat het IJBM leden oplevert'.

Martin van Veelen is zeer te spreken over het initiatief van IJBM. 'Kinderen moeten meer bewegen na schooltijd op een sportclub of in de buurt. Dit initiatief helpt om het bewegen te stimuleren. Veel meer verenigingen moeten dit soort initiatieven ontwikkelen. De scholen staan er voor open. IJBM heeft het prima opgepakt'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>