Logo vierklank.nl
Ereleden voor de camera
Ereleden voor de camera

Ereleden voor de camera

Fotoclub Bilthoven heeft de clubavond van maandag 22 september geheel in het teken gezet van haar ereleden. Zo hebben de vele nieuwe leden van de club ook eens kennis kunnen maken met de mensen van het eerste uur en met leden die veel hebben gedaan voor de voortzetting ervan.

Drie mannen en drie vrouwen kregen deze avond een podium: Han Baartman en Meta Mulder, betrokken bij de oprichting van de club in 1981, vertelden uitvoerig over het verleden, Coby Janssen één van de leden van het eerste uur, Ton Bergmans en Yvonne Müller, die zich vooral verdienstelijk maakten bij de organisatie van exposities van de club en Tiemen van der Worp, die gedurende tien jaar het clubblad De Cameraad maakte. Zij toonden enkele van hun mooiste foto's, waaruit bleek dat ze de fijne kneepjes van het fotograferen, het bewerken en het afdrukken tot in detail beheersen. En ook dat ieder zo zijn of haar eigen stijl had ontwikkeld.

Monografie
Han Baartmans is ondanks zijn hoge leeftijd volledig op de hoogte van de allernieuwste technieken. Op dit moment is hij lid van de werkgroep monografie. Hij toonde drie prachtige landschapsfoto's die hij met grote kennis van zaken in zwart/wit had afgedrukt. Meta toonde ook drie zwart/wit foto's en maakte daarbij de opmerking 'een foto is een interpretatie van de werkelijkheid'.

Kijken
Coby is een kei in het kijken. Ze doet dat met name tijdens het wandelen en zo weet ze de natuur prachtig vast te leggen. Tiemen zoekt meestal een doel om te fotograferen. Zeeland, het gemaal bij Wouda en de Afsluitdijk zijn daar voorbeelden van. Van de mooiste opnames maakt Tiemen vooral grote afdrukken. Van Ton weet men, dat hij graag experimenteert met materialen en technieken. Van het vouwen van delen van de foto tot een stilleven van een huislijk tafereel dat hij dan wel eerst (in miniformaat) in elkaar heeft geknutseld.

Voortrekker
Yvonne tenslotte heeft tijdens de 15 jaar dat zij lid is van de club een voortrekkersrol gespeeld bij diverse werkgroepen en projecten; van elk presenteerde zij een foto, zoals bijvoorbeeld een kleurrijk portret en een schitterende architectuurfoto van het stadhuis in Soest. Samen met clubgenoot Nathalie maakte zij een hele grappige serie foto's van uitdrukkingen en gezegden, die met voedsel te maken hebben. Zij toonde daaruit een komkommer met enkele horloges om (komkommertijd). Nu is ze lid van de werkgroep creatief en toonde daarvan een heel onwerkelijke foto door gebruik van spiegeltjes. De getoonde foto's staan op https://fotoclubbilthoven.nl/.

Op maandag 14 oktober zijn de bezoekers van de onlangs gehouden Kunstmarkt uitgenodigd die in de veldstudio van FCB werden geportretteerd. Al deze foto's zijn inmiddels afgedrukt. Ze worden besproken op de clubavond en mogen daarna met de geportretteerde mee naar huis worden genomen.         (Jeannette Kok)

Meer berichten